Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση των εκτροφέων βραχυκερατικής με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

21 December 2016

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση των εκτροφέων βραχυκερατικής με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

Όλα τα σημαντικά θέματα που τους απασχολούν είχαν πρόσφατα την ευκαιρία να θέσουν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εκτροφείς ελληνικής βραχυκερατικής φυλής βοοειδών: οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΠΑΑ, η αδειοδότηση των στάβλων, ο ΦΠΑ, οι ελληνοποιήσεις, οι βοσκότοποι, τέθηκαν με έμφαση από το Δ.Σ. της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ). Η συζήτηση όμως κινήθηκε και σε άλλα ζητήματα, όπως η σφραγίδα «αυτόχθονων» στα σφάγια του είδους αυτού, αλλά και η θεσμοθέτηση «κινητών» και «μίνι» σφαγείων.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση:

«Στις συναντήσεις, τόσο με τον υπουργό Β. Αποστόλου όσο και με τον αναπληρωτή υπουργό Γ. Τσιρώνη, τέθηκε σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης αλλά και ολόκληρο τον κτηνοτροφικό κόσμο.
- Οι καθυστερημένες πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων (αυτόχθονα, βιολογικά) της προηγούμενης περιόδου (2007-2013), αλλά και η προκήρυξη των νέων (επιτάχυνση και εξορθολογισμός κατά σημεία),
- η αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων (απλοποίηση διαδικασιών, έκδοση εκκρεμών εγκυκλίων),
- ο ΦΠΑ 24% στα ζώντα ζώα και τις ζωοτροφές,
- η σφραγίδα “αυτόχθονων” στα σφάγια του είδους,
- η σήμανση των ζώων (διαδικασίες χορήγησης ενωτίων, θεσμοθέτηση χρήσης μη αφαιρούμενων μέσων σήμανσης κ.ά.),
- η διαχείριση των ζωονόσων,
- ο θεσμός του “κτηνιάτρου εκτροφής”, και
- η θεσμοθέτηση “κινητών” και “μίνι” σφαγείων αλλά και οι “ομάδες παραγωγών”
ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την Ένωση:
- στην αναθεώρηση της ΚΑΠ και την αλλαγή του τρόπου σύγκλισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε να πάψει το αγροτικό επάγγελμα να είναι “κλειστό” και να κατανέμονται δίκαια οι επιδοτήσεις,
- στο πρόβλημα των ελληνοποιήσεων και της παραπλάνησης των καταναλωτών σε βάρος της ελληνικής παραγωγής, και
- στο μείζον ζήτημα των βοσκοτόπων (κατανομή, όροι επιλεξιμότητας, διαχειριστικά σχέδια κ.λπ.).

Με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συζητήθηκαν κυρίως:
- οι καθυστερήσεις των πληρωμών λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά και η διελκυστίνδα μεταξύ των ΔΑΟΚ και του ΟΠΕΚΕΠΕ,
- η ελλιπής ενημέρωση των παραγωγών από τον Οργανισμό,
- οι περίοδοι ελέγχων σε εκτροφές αγελαίων βοοειδών, αλλά και
- η ανάγκη ουσιαστικότερων και εντατικότερων ελέγχων από πλευράς του Οργανισμού προκειμένου να προφυλαχθούν οι πραγματικοί παραγωγοί.

Όλοι οι συνομιλητές από πλευράς Υπουργείου και Οργανισμού έδειξαν ενδιαφέρον για σχεδόν όλα τα θέματα και δεσμεύθηκαν για συγκεκριμένες ενέργειες κατά περίπτωση.

Από την πλευρά της Ένωσης υπήρξε δέσμευση για την παροχή περαιτέρω πληροφόρησης σε συγκεκριμένα θέματα, και δήλωση ότι θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θεωρεί ότι η τεχνογνωσία της μπορεί να είναι χρήσιμη.

Οι συζητήσεις ήταν πολύ καλές, αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει αν και πόσο ήταν και αποτελεσματικές!»

21 December 2016
Banner
Banner