Δύσκολα διαχειρίσιμες για το ευρωπαϊκό κρέας οι συνέπειες από ένα σκληρό «διαζύγιο» Ε.Ε.-Βρετανίας

06 December 2017

Δύσκολα διαχειρίσιμες για το ευρωπαϊκό κρέας οι συνέπειες από ένα σκληρό «διαζύγιο» Ε.Ε.-Βρετανίας

Story Highlights

  • Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μείωση του εμπορίου κρέατος από την Ε.Ε. προς τη Βρετανία, έως και 84% για το βόειο, 76% για το πρόβειο και 48% για το χοιρινό

Related Articles

Χειρότερες ακόμη και από αυτές του ρωσικού εμπάργκο, θα είναι οι συνέπειες που θα επιφέρει στον ευρωπαϊκό κλάδο κρέατος ένα σκληρό Brexit, το οποίο θα έχει αντίκτυπο στους Ευρωπαίους παραγωγούς, τους μεταποιητές και τους καταναλωτές. Μια κρίση μεγάλης κλίμακας για τον κλάδο είναι δηλαδή πιθανή εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στη διαπραγμάτευση «διαζυγίου» μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μελέτη η οποία υλοποιήθηκε από εταιρία συμβούλων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV). Το συμπέρασμα επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους του ευρωπαϊκού κλάδου κρέατος, κάνοντας μάλιστα λόγο για κύματα σοκ που θα διοχετεύσει στο σύνολο του κλάδου η αποκοπή μιας από τις μεγαλύτερες και υψηλότερης αξίας αγορές κρέατος της Ευρώπης.

Η έρευνα έδειξε ότι με δασμολογικές επιβαρύνσεις, επιπρόσθετους κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένο κόστος μεταφοράς, το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση του εμπορίου κρέατος από την Ε.Ε. προς τη Βρετανία έως και 84% για το βόειο, 76% για το πρόβειο και 48% για το χοιρινό. Ως συνέπεια αυτού του σοκ, αναμένεται ότι θα μειωθεί επίσης η αξία της ευρωενωσιακής παραγωγής κρέατος κατά 2,4 δισ. ευρώ στο βόειο και 2,3 δισ. ευρώ στο χοιρινό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα euromeatnews.com, η μελέτη συμπεραίνει ότι οι αρνητικές συνέπειες θα γίνουν αισθητές σε όλη την Ε.Ε. Ο λόγος είναι ότι, από τη στιγμή που η μεταποίηση κρέατος περιλαμβάνει τον διαχωρισμό του σφάγιου σε εκατοντάδες κοπές και προϊόντα, πρέπει να βρεθούν αγορές που θα απορροφούν όλα τα μέρη του σφάγιου και συνεπώς το πρόβλημα θα μεταδοθεί μέσω της κοινής αγοράς και θα επηρεάσει όλες τις χώρες της Ε.Ε., ακόμη κι εκείνες που έχουν περιορισμένο εμπόριο με το Ην. Βασίλειο. «Το μέγεθος του σοκ ενός σκληρού Brexit θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την κρίση που δημιούργησε στον κλάδο το ρωσικό εμπάργκο στα τρόφιμα το 2014, και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν εναλλακτικές αγορές», επισημαίνει η μελέτη.

Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι στις συνέπειες ενός σκληρού «διαζυγίου» θα πρέπει να αναμένεται μια μεγάλη αναταραχή στις εμπορικές ροές που στηρίζονται σε εξελιγμένα συστήματα εφοδιαστικής, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό των Βρετανών καταναλωτών.

Συνοπτικά, η μελέτη επισημαίνει ότι χρειάζεται:

- Μια έγκαιρη και σχετικά μακρά μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέες ρυθμίσεις

- Μία μελλοντική διμερής εμπορική σχέση που θα δημιουργεί ελάχιστη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, και θα διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερο τους τρέχοντες όρους συναλλαγών

- Να εξασφαλιστεί συνεχής ρυθμιστική σύγκλιση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε.

- Εφαρμογή μηχανισμών στήριξης της αγοράς, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυξημένη πρόσβαση στην αγορά, απλουστευμένα συστήματα διαμετακόμισης και επενδύσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

06 December 2017
Banner