Ανησυχία στον αγροδιατροφικό τομέα της Ε.Ε. για τη μη επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Ην. Βασίλειο

09 June 2020

Ανησυχία στον αγροδιατροφικό τομέα της Ε.Ε. για τη μη επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Ην. Βασίλειο

Οι δυσκολίες που σημειώνονται στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, μετά το Brexit, δημιουργούν έντονη ανησυχία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων, η οποία βλέπει ότι τα πράγματα δεν προχωρούν.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συμφωνία για το Brexit, έχει τεθεί ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα ρυθμίζει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Μέχρι στιγμής, όμως, και ενώ ολοκληρώθηκε ο τέταρτος γύρος των σχετικών διαπραγματεύσεων, δεν φαίνεται να βγαίνει λευκός καπνός.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους, η βιομηχανία και το εμπόριο τροφίμων διατυπώνουν έντονο προβληματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι Copa & Cogeca, Celcaa και FoodDrinkEurope εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις. Με κοινή γραπτή παρέμβαση τα τρία μέρη επισημαίνουν μάλιστα τον αυξανόμενο κίνδυνο να μην επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020).

Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε 58 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, συνεπώς η αποτυχία σύναψης μιας εμπορικής συμφωνίας με μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις θα έχει σοβαρές συνέπειες για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάνοντας λόγο για σοβαρή διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων, οι οργανώσεις πιστεύουν ότι «είναι σημαντικό η μελλοντική σχέση Ε.Ε.-Ην. Βασιλείου να διασφαλίζει:

• Όχι δασμούς, όχι τέλη ή χρεώσεις και όχι ποσοστώσεις.
• Διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μερών, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και των ομολόγων τους στο Ην. Βασίλειο.
• Υψηλό βαθμό συνεργασίας στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) και τεχνικά πρότυπα, καθώς και ελάχιστη απόκλιση στην εφαρμογή τέτοιων προτύπων. Επιπλέον, είναι υψίστης σημασίας να διατηρηθεί μια στενή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και της Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA).
• Τελωνειακή συνεργασία για να περιοριστεί ο φόρτος των τελωνειακών ελέγχων και διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.
• Αποτελεσματικούς κανόνες για την προέλευση ώστε να εξασφαλίζεται ότι η προτιμησιακή πρόσβαση θα ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις των δύο μερών και όχι άλλες.
• Ότι το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα εφαρμόζεται πλήρως ώστε να προστατευθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε.
• Την αμοιβαία προστασία των υφιστάμενων και μελλοντικών γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου»
.

Οι Copa & Cogeca, Celcaa και FoodDrinkEurope προβληματίζονται σχετικά με τον περιορισμένο χρόνο που υπάρχει για τη σύναψη και την επικύρωση μιας εμπορικής συμφωνίας και διατυπώνουν την άποψη ότι η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι επαρκής χρονικά ώστε οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να προετοιμαστούν για τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και για να αποφευχθεί ένα σενάριο απότομης διακοπής.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, οι οργανώσεις ζητούν «εναλλακτικές, προσωρινές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τις αρχές του 2021 σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να συναφθεί μια εμπορική συμφωνία φέτος. Τέτοιες προσωρινές ρυθμίσεις, που θα διατηρούν το εμπόριο ελεύθερο, χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, θα έδιναν επιπλέον χρόνο στους διαπραγματευτές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την αναστάτωση για τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με τις σημαντικές επιπτώσεις του Covid-19».

09 June 2020
Banner