3,5 εκατ. διαθέσιμα σε δράσεις ενημέρωσης για την ΚΑΠ – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέχρι 15/12

07 November 2016

3,5 εκατ. διαθέσιμα σε δράσεις ενημέρωσης για την ΚΑΠ – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων μέχρι 15/12

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων πληροφόρησης σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Αυτές οι δράσεις σχετίζονται με την ενημέρωση και επεξήγηση των στόχων της ΚΑΠ στο ευρύ κοινό αλλά και στους αγρότες.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον Κανονισμό 1306/2013 και δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Γενικός στόχος είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης έναντι της ΚΑΠ, ενώ πιο ειδικά:

- για το γενικό κοινό, στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που προσφέρει η Ε.Ε. στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΑΠ

- για τα ενδιαφερόμενα μέρη, στόχος είναι η συνεργασία με αυτά (κυρίως με τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες του αγροτικού κόσμου), ώστε αυτοί να ενημερώνουν εκτενέστερα σχετικά με την ΚΑΠ τις εκλογικές τους περιφέρειες και το ευρύτερο κοινό.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ, και οι προτάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2016.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ.

07 November 2016
Banner
Banner