Πρόστιμα-φωτιά, αστυνομία τροφίμων και Τειρεσία εισηγείται η Ευρωβουλή για τις απάτες

20 January 2014

Μη-νομοθετικό ψήφισμα ευρωβουλευτών που εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη και αφορά την απάτη στα τρόφιμα, καλεί τις αρχές να λάβουν μέτρα που θα διορθώσουν τα αδύνατα σημεία τα οποία παρουσιάζονται κατά καιρούς στην παραγωγική αλυσίδα των τροφίμων.
Το ψήφισμα κατατέθηκε με αφορμή την υπόθεση του αλογίσιου κρέατος η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή την ιστοσελίδα, ανέδειξε τις «τρύπες» που εμφανίζει το σύστημα ελέγχων στην Ε.Ε. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν ζητούν να επανεξεταστεί η λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για την επισήμανση.
Εκκινώντας από δεδομένα όπως η μεγάλη οικονομική σημασία του ευρωπαϊκού κλάδου τροφίμων (48 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αξία 715 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), η μη-ύπαρξη πλαισίου που να αφορά την απάτη στον τομέα των τροφίμων, η πιθανότητα αποδυνάμωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του ελέγχου των τροφίμων·ως αποτέλεσμα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που σκοπεύει να συνάψει η Ε.Ε., η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που επηρεάζουν τους ελέγχους στον τομέα τροφίμων, οι ευρωβουλευτές ζητούν από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να αυστηροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου αυτό να καταστεί αποτρεπτικό, αποτελεσματικό.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικές μερικές από τις προτάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα: Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURL) για τη γνησιότητα των τροφίμων. Αιφνιδιαστικές ανεξάρτητες επιθεωρήσεις που θα πρέπει να αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Να τεθούν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών επαρκείς ανθρώπινοι, οικονομικοί και τεχνικοί πόροι. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξετάζουν ενδελεχώς όλα τα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου και να καθιστούν τα πορίσματά τους προσβάσιμα από δημόσιους φορείς. Κεντρικό ευρωπαϊκό μητρώο για διαβατήρια αλόγων προκειμένου να αποτρέπεται η έκδοση πλαστών διαβατηρίων. Ανάπτυξη μεθόδου ιχνηλασιμότητας και εντοπισμού του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα, π.χ. μέσω της δημιουργίας διεθνούς βάσης γενετικών δεδομένων για τα κλωνοποιημένα ζώα.·Καθιέρωση ελέγχου DNA ως τυποποιημένης διαδικασίας επιτόπιων ελέγχων για τον καθορισμό των ειδών, ιδίως σε σχέση με προϊόντα κρέατος και ψαριών, και τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων DNA για τον σκοπό αυτό.
Εντύπωση για την αυστηρότητά τους πάντως προκαλούν οι συστάσεις του ευρωκοινοβουλίου που αφορούν τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις για την απάτη στον τομέα των τροφίμων, συμφωνούν οι ευρωβουλευτές, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος που επιδιώκει όποιος καταφεύγει στην απάτη. Οι ποινικές κυρώσεις είναι επίσης μέσα στις συστάσεις.
Δείχνοντας μάλιστα πόσο σημαντικό θεωρούν το ζήτημα της απάτης στον τομέα των τροφίμων, οι ευρωβουλευτές δεν διστάζουν να προχωρήσουν δύο βήματα παραπέρα, προτείνοντας ακόμη:
α) Έναν ευρωπαϊκό Τειρεσία, δηλαδή την ονομαστική αναφορά και ηθική μείωση μέσω ενός ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων τροφίμων που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη απάτης, και
β) Μια κανονική προσέγγιση αστυνόμευσης «με βάση τις εμπειρίες της “κινητής μονάδας” της δανικής υπηρεσίας τροφίμων, καθώς και του σώματος των καραμπινιέρων (Arma dei Carabinieri) και της οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza) στην Ιταλία».

20 January 2014
Banner
Banner