ΠΟΚΚ: Δεν νομιμοποιείται η ΕΔΟΚ να «αυτοσυστήνεται» ως Εθνική

06 March 2023

ΠΟΚΚ: Δεν νομιμοποιείται η ΕΔΟΚ να «αυτοσυστήνεται» ως Εθνική

Αναφορά - διαμαρτυρία απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή τη δημόσια παρουσία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. Η αναφορά που εστάλη μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΚΚ προς τον Γ. Γεωργαντά και τον Σ. Κεδίκογλου στηλιτεύει την εμφάνιση της ΕΔΟΚ ως Εθνική Διεπαγγελαμτική, εφόσον έχει ανακληθεί η απόφαση αναγνώρισής της.

Το πλήρες κείμενο:

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ & κύριε Υφυπουργέ,  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.) είναι δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε, σύμφωνα με το καταστατικό της, το έτος 1964. Στην Ομοσπονδία μετέχουν ως μέλη όλες οι πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις λιανοπωλητών καταστηματαρχών κρεοπωλών όλης της χώρας, οπότε αποδεικνύεται πλήρως το έννομο συμφέρον της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με το κρέας και τις επαγγελματικές οργανώσεις που το εκπροσωπούν και δη σε εθνικό επίπεδο. 

Με την υπ’ αριθ. 3329/332640/07-11-2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάκληση αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος με δ.τ. Ε.Δ.Ο.Κ.», που δημοσιεύτηκε νόμιμα στις 11-11-2022 (ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 5781 / 11 Νοεμβρίου 2022) ανακλήθηκε η υπ’ αρ. 1025/67508-22/05/2014 (Β’ 1407) απόφαση αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ο.Κ., ως Εθνική Διεπαγγελματική, για τους τέσσερις τομείς κρέατος (βόειου, χοίρειου, αιγοπρόβειου και πουλερικών), όπως ειδικά περιγράφονται στις παρ. 2ιε, 2ιζ, 2ιη και 2κ του άρθρου 1 του Καν. 1308/13, διότι δεν πληρούνται:(α) Οι οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και (β) τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4647/2019 για την αναγνώριση ίδρυσης και λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, όπου απαιτείται να αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μεταποίησης ή/ και της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση. Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.Ο.Κ. δεν έχει καταθέσει τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης δικαιολογητικά και δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωση του όρου της αντιπροσωπευτικότητας, οπότε έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 2475/328012 (Β’ 4761/24-12-2019) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2191/85624/17-03-2020 (Β’ 1440).

Παρότι όμως ανακλήθηκε η απόφαση αναγνώρισης της παραπάνω Οργάνωσης ως Εθνικής Διεπαγγελματικής, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η πρώην πλέον Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με δ.τ. Ε.Δ.Ο.Κ., συνεχίζει να διατηρεί ενεργή την ιστοσελίδα της με το σήμα και  το λογότυπο ως Εθνικής Διεπαγγελματικής, δεν τροποποίησε ουδόλως το λεκτικό της ιστοσελίδας της, δεν αναφέρει την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης, συστήνεται ως Εθνική Διεπαγγελματική στα Μ.Μ.Ε., στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Επιστέγασμα όλης αυτής της παράτυπης συμπεριφοράς της, την 20-02-2023, στα γραφεία της πρώην Ε.Δ.Ο.Κ., όπου «πρωτοστατούσε» και παρέμενε  το σήμα και το λογότυπο, ως Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, παρουσία πολλών δημοσιογράφων, οι οποίοι κλήθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της Οργάνωσης, ως Εθνικής Διεπαγγελματικής, παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο κ. Λευτέρης Γίτσας, παρουσιαζόμενος με την ιδιότητα του Προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων τριών ετών, στην κατάρτιση προγραμμάτων και δράσεων με πρωτοβουλία της Ε.Δ.Ο.Κ. στον τομέα του Κρέατος, προανήγγειλε την δημιουργία Εθνικού Ελληνικού Τουριστικού Γαστρονομικού Χάρτη και κατέληξε ο κ. Γίτσας ότι σήμερα η Ε.Δ.Ο.Κ. ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της και μάλιστα αποφασίστηκε από τα μέλη της ΕΔΟΚ, να προχωρήσουν στην εκτέλεση προγραμμάτων συγκεκριμένων δράσεων, για την προστασία και υποστήριξη του κρέατος και της κτηνοτροφίας. Δηλαδή μία Οργάνωση, που της ανακλήθηκε νομίμως η αναγνώρισή της ως Εθνικής Διεπαγγελματικής  και η οποία Υπουργική Απόφαση Ανάκλησης δεν έχει ανασταλεί με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο και παράγει τα νόμιμα αποτελέσματά της, παραβιάζεται κατάφωρα και κατ’ εξακολούθηση και δη νομιμοποιούμενη αυθαιρέτως και αυτοβούλως παραχωρεί και συνέντευξη τύπου, ανακοινώνοντας μελλοντικά προγράμματα και δράσεις!!!!

Κατόπιν των ανωτέρω:

Επειδή ανακλήθηκε η απόφαση αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος με δ.τ. Ε.Δ.Ο.Κ.

Επειδή η πρώην πλέον Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με δ.τ. Ε.Δ.Ο.Κ., παρά την Υ.Α. ανάκλησης της αναγνώρισής της ως Εθνικής Διεπαγγελματικής , συνεχίζει να χρησιμοποιεί , καθ’ οιονδήποτε τρόπο και να «αυτοσυστήνεται» ως Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος

Δέον, όπως ερευνήσετε και διαπιστώσετε τη μη νομιμότητα των ανωτέρω αναφερομένων και προβείτε στις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να παύσει κάθε αναφορά ή δραστηριότητα της Οργάνωσης αυτής, ως Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.

06 March 2023
Banner