Θετικά σχόλια από Ε.Ε. για τις εξαγωγές πρόβειου της FYROM

18 September 2013

Το σύστημα των επίσημων ελέγχων που εφαρμόζεται στη FYROM είναι αξιόπιστο ώστε να διασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτει η Ε.Ε. Αυτό αναφέρει η φετινή επιθεώρηση που δέχτηκε η γειτονική χώρα από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Ε.Ε. και δημοσιεύθηκε πρόσφατα.
Η επιθεώρηση από το ΓΤΚΘ έγινε τον περασμένο Μάρτιο με στόχο να αξιολογήσει τους εθνικούς ελέγχους που διενεργεί η FYROM στις εγκαταστάσεις που έχουν πάρει άδεια να παράγουν κρέας και γαλακτοκομικά για εξαγωγή στις χώρες της Ε.Ε. (τέσσερα σφαγεία προβάτων και δύο εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών).
Μετά από τα… καλά λόγια των κοινοτικών η γειτονική χώρα αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα εξαγωγών πρόβειου κρέατος, δημιουργώντας μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους Έλληνες κτηνοτρόφους.

18 September 2013
Banner
Banner