Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διεπαγγελματικών Κρέατος συνιδρύουν ΕΔΟΚ και INTERBEV

28 July 2022

Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διεπαγγελματικών Κρέατος συνιδρύουν ΕΔΟΚ και INTERBEV

Συμφωνία συνεργασίας με την γαλλική διεπαγγελματική βόειου και πρόβειου κρέατος INTERBEV υπεγράφη κατά την πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος στο Παρίσι. Κεντρικό σημείο της συμφωνίας η ίδρυση Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που θα εκπροσωπεί το σύνολο του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ Λευτέρης Γίτσας σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες 27/7, εκτός της ΕΔΟΚ και της INTERBEV στην πρωτοβουλία έχουν ανταποκριθεί θετικά οργανώσεις από Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία και προγραμματίζεται να γίνει συνάντηση στις 22 Σεπτεμβρίου με ορίζοντα να ιδρυθεί ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος στα μέσα Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

«Στόχος του Συνδέσμου είναι να  εκπροσωπήσει με την εξειδίκευση και τον ρεαλισμό που διακατέχεται, τα θέματα της κτηνοτροφίας αλλά και της κατανάλωσης  ζωικών προϊόντων, που έως σήμερα η εκπροσώπηση είναι  γενική και αόριστη αφορά γενικά την αγροτική παραγωγή, με αποτέλεσμα διάφορες ιδεολογικές οργανώσεις και συμφέροντα να επιβάλουν ακραίες και απαράδεκτες θέσεις  για το μέλλον του τομέα», είπε ο κ. Γίτσας.

«Σκοπός των μελών είναι να γίνει επαναπροσδιορισμός κάθε απόφασης  που έγινε ως τώρα ερήμην τους και όποιες αλλαγές πρέπει να  γίνουν στο  πλαίσιο των  στόχων της  πράσινης  συμφωνίας. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη ενοχοποίηση της κτηνοτροφίας, σε σχέση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος, που προέρχονται κυρίως από τους βιομηχανικούς ρύπους και τους ρύπους μεταφορών».

Οι πρόεδροι της Interbev Guihard Jean Francois και της ΕΔΟΚ Λευτέρης Γίτσας υπογράφουν τη συμφωνία συνεργασίας των δυο οργανώσεων στις 20/6/2022.

Η επίσκεψη στη Γαλλία

Η ΕΔΟΚ πραγματοποίησε πολυήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS + στη Γαλλία, όπου συμμετείχαν 32 άτομα, επαγγελματίες του κλάδου κρέατος, κτηνοτρόφοι, κρεοπώλες, έμποροι, μεταποιητές, με σκοπό να αποκομίσουν γνώσεις και τεχνογνωσία που θα την εφαρμόσουν στη χώρα μας.

Εκεί είχε προετοιμαστεί από την γαλλική Interbev ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιάσεις που αφορούσαν την οργάνωση και αποτελεσματικότητα εκτροφής βοοειδών και προβάτων, παχυντηρίων, εργαστηρίων, σφαγείων, αγοράς κρεάτων, ινστιτούτων και άλλων σημαντικών τομέων του κλάδου κρέατος.

Από το εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γαλλία

Ο κ. Γίτσας παρουσίασε συνοπτικά την τεχνογνωσία που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες σε αυτό το ταξίδι:

  • Η βοοτροφία και προβατοτροφία εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της κατά 90% και 92% από την διαθέσιμη γη.
  • Μικρά σχήματα οικογενειακά εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητικό εισόδημα. Μέσος αριθμός βοοειδών ανά μονάδα 60 ζώα.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις εκχωρείται μέρος της πάχυνσης, ενώ την εμπορία και την μεταποίηση ζώων και κρέατος την έχουν εκχωρήσει στις οργανώσεις τους, που διαθέτουν για λογαριασμό τους υπηρεσίες σφαγής μεταποίησης και προώθησης.
  • Η κουλτούρα αυτών των κτηνοτρόφων, των λοιπών επαγγελματιών, αλλά και καταναλωτών διδάσκεται από την παιδική ηλικία.
  • Εκεί μαθαίνουν για πρώτη φορά ότι ο κτηνοτρόφος δεν είναι το Α και το Ω αλλά το σημαντικότερο κομμάτι μιας αλυσίδας με κρίκους την εμπορία, την μεταποίηση και ένα σωρό άλλες υπηρεσίες που συμμετέχουν.
  • Η κτηνοτροφία είναι επιλογή τους και υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες πριν την άσκηση τις δραστηριότητας.

Ίδρυση Ινστιτούτου κρέατος και αειφόρου ανάπτυξης

Στη συνέντευξη τύπου ο κ. Γίτσας ανέφερε μεταξύ άλλων την ίδρυση Ινστιτούτου Κρέατος από την ΕΔΟΚ με στόχο την αξιοποίηση βάσης δεδομένων για την παραγωγή δευτερογενούς πληροφορία και δεικτών και την σύνταξη μελετών κάθε είδους για τις ανάγκες των επαγγελματιών αλλά και της αγοράς γενικότερα, τη δυνατότητα δημιουργίας προτάσεων προς κάθε κατεύθυνση και συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και εφαρμογής, τη διασύνδεση και συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της ΕΔΟΚ ήδη έχουν γίνει προτάσεις προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για να στηριχτούν με συνδεδεμένες ενισχύσεις οι κλάδοι:

  • Κρεοπαραγωγός προβατοτροφία
  • Μαύρος χοίρος
  • Νεροβούβαλος
  • Κρεοπαραγωγός βοοτροφία και μοσχάρια Holstein

28 July 2022
Banner
Banner