Εγκρίθηκε με Κανονισμό η χρήση διαλύματος ξιδιού σε παρασκευάσματα κρέατος

05 October 2023

Εγκρίθηκε με Κανονισμό η χρήση διαλύματος ξιδιού σε παρασκευάσματα κρέατος

Τη χρήση ρυθμιστικού διαλύματος ξιδιού (Ε 267) ως ρυθμιστή οξύτητας σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων και τα παρασκευάσματα κρέατος, ρυθμίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2086 της Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Με τον Κανονισμό αυτό τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 1333/2008 και στην κατηγορία που αφορά τα παρασκευάσματα κρέατος (κατηγορία 08.2), μετά το Ε 263, οξικό ασβέστιο, προστίθεται καταχώριση για το Ε 267, ρυθμιστικό διάλυμα ξιδιού.

Η χρήση του ρυθμιστικού διαλύματος ξιδιού αξιολογήθηκε ως ασφαλής από την EFSA και με τον νέο αυτό Κανονισμό προστίθεται στον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων, τροποποιώντας τόσο τον Καν. 1333/2008, όσο Καν. 231/2012 της Επιτροπής, που θεσπίζει προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Καν. 2023/2086:

«Το ρυθμιστικό διάλυμα ξιδιού είναι υγρό ή αποξηραμένο προϊόν που παρασκευάζεται με την προσθήκη υδροξειδίου νατρίου/καλίου (E 524-525) και ανθρακικού νατρίου/καλίου (E 500-501) σε ξίδι, το οποίο συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13188:2000 και λαμβάνεται αποκλειστικά από γεωργική πηγή (εκτός από ξύλο/κυτταρίνη) με διπλή (αλκοολική και οξική) ζύμωση. Το ρυθμιστικό διάλυμα ξιδιού προορίζεται για χρήση ως εναλλακτικό άλλων εγκεκριμένων συντηρητικών ή ρυθμιστών οξύτητας, ιδίως του οξικού οξέος και των αλάτων του (E 260-263). Η ρύθμιση αυξάνει το pH και επιτρέπει τη χρήση του ξιδιού ως συντηρητικού ή ρυθμιστή οξύτητας σε πολλές κατηγορίες τροφίμων χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των τροφίμων».

*Μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό 2023/2086 στο αρχείο του www.meatnews.gr, στην κατηγορία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF.

05 October 2023
Banner
Banner