Δύσκολη και ασύμφορη οικονομικά η σήμανση προέλευσης

17 June 2014

Δύσκολη και ασύμφορη οικονομικά η σήμανση προέλευσης

Εξαιρετικά δύσκολη και πολύ ακριβή θεωρούν η Κομισιόν και πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. την εφαρμογή, και στο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, των κανόνων που ισχύουν για την ένδειξη προέλευσης βόειου κρέατος. Αυτό προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., για την οποία είχατε ενημερωθεί από το meatnews.gr.
Στη χθεσινή συνεδρίαση η Κομισιόν ενημέρωσε το Συμβούλιο για το ψήφισμα που στις 6 Φεβρουαρίου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο και αφορούσε την υποχρεωτική ένδειξη του τόπου γέννησης ή της χώρας προέλευσης στο φρέσκο διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών.
Σημειώνεται ότι όταν το 2010 συζητιόταν ο Κανονισμός 1169/2011 για τη σήμανση στα τρόφιμα, είχε συμφωνηθεί ότι η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης για το μη-μεταποιημένο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται περαιτέρω μελέτη επιπτώσεων.
Έτσι, η Κομισιόν θα έπρεπε στη συνέχεια να εξετάσει επιλογές για τους τρόπους αναγραφής της προέλευσης των εν λόγω τροφίμων, ιδίως όσον αφορά τον τόπο γέννησης, τον τόπο εκτροφής και τη χώρα σφαγής των ζώων. Ο 1169/2011 ανέθεσε λοιπόν στην Κομισιόν να θεσπίσει τους αναγκαίους κανόνες μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ως αποτέλεσμα, η Κομισιόν εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας «εκτροφής» και «σφαγής» των ζώων.
Ακολούθησε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που στις 6 Φεβρουαρίου 2014 έκρινε ότι η Κομισιόν υπερέβη τις εκτελεστικές αρμοδιότητες οι οποίες της ανατέθηκαν βάσει του 1169 και την καλούσε να καταρτίσει ένα νέο Κανονισμό, που να εισάγει τους ίδιους ακριβώς κανόνες που ισχύουν για το βόειο κρέας: ένδειξη τόπου γέννησης, εκτροφής και σφαγής και αποκλείοντας κάθε παρέκκλιση για τον κιμά.

17 June 2014
Banner
Banner