Έτοιμοι οι νέοι κανόνες για την προέλευση

30 December 2013

Εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός που ρυθμίζει τα σχετικά με την αναγραφή της χώρας προέλευσης στο προσυσκευασμένο κρέας. Πρόκειται για τον 1337/2013 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών».
Ο νέος κανονισμός, η ισχύς του οποίου θα αρχίσει την 1η Απριλίου 2015, προβλέπει, όπως είχε ήδη γράψει έγκαιρα το Meat News, την αναγραφή της χώρας εκτροφής και της χώρας σφαγής και του κωδικού παρτίδας. Η χώρα γέννησης δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη στη σήμανση.
Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κρέατος αντέδρασαν, εκτιμώντας ότι οι νέοι κανόνες για τη σήμανση της προέλευσης θα μειώσουν το εμπόριο προϊόντων κρέατος μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. και ότι θα επέλθουν ανισορροπίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς από μερικές συγκεκριμένες χώρες.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για το νέο Κανονισμό θα βρείτε στο επόμενο τεύχος του Meat News, που θα κυκλοφορήσει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Iανουαρίου. Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το δείτε εδώ.

30 December 2013
Banner