Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στην Ε.Ε. για το κρέας αλόγου

15 February 2013

Σοβαρότερες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η υπόθεση με την ανάμειξη κρέατος αλόγου σε προϊόντα βόειου κρέατος. Ήδη στις 13 Φεβρουαρίου συναντήθηκαν άτυπα στις Βρυξέλλες οι αρμόδιοι υπουργοί των χωρών όπου υπήρξαν τέτοια δείγματα για να συζητήσουν τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν.
Αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει ελέγχους για ανίχνευση κρέατος αλόγου σε προϊόντα βοείου κρέατος και επίσης ανίχνευσης του κτηνιατρικού φαρμάκου φαινυλοβουταζόνη σε κρέας αλόγου. Τις έρευνες θα συντονίζει η Europol. Σήμερα επρόκειτο να συνεδριάσει εκτάκτως η Μόνιμη Επιτροπή για να αποφασίσει επάνω στις προτάσεις που περιλαμβάνουν πρόγραμμα παρακολούθησης με δύο σειρές δοκιμών για αρχική περίοδο από 1 έως 30 Μαρτίου (τα αποτελέσματά τους θα δημοσιευθούν στις 15 Απριλίου).
Η πρώτη σειρά δοκιμών αφορά ανίχνευση DNA αλόγου και θα περιλαμβάνει 2.500 δείγματα μεταποιημένων προϊόντων βοείου κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δεύτερη σειρά δοκιμών αφορά ελέγχους για την φαινυλοβουταζόνη που είναι τοξική για τους ανθρώπους και θα περιλαμβάνει 4.000 δείγματα κρέατος αλόγου (2.500 προέλευσης Ε.Ε. και 1.500 από τρίτες χώρες).
Το κόστος για τις δοκιμές αυτές θα μοιραστεί μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

15 February 2013
Banner