Η υπόθεση Μαρινόπουλος, ευκαιρία για πρόσθετες πιέσεις του λιανεμπορίου προς προμηθευτές

08 November 2016

Η υπόθεση Μαρινόπουλος, ευκαιρία για πρόσθετες πιέσεις του λιανεμπορίου προς προμηθευτές

Ήταν εξ αρχής προφανές ότι τα απόνερα της υπόθεσης Μαρινόπουλος θα τα βλέπαμε εν καιρώ. Ενώ οι άμεσες συνέπειες ήταν φανερές σε όλους, οι παρενέργειες θα έρχονταν λίγο αργότερα. Αναμένοντας αρκετές ακόμη από αυτές τις παρενέργειες, βλέπουμε εδώ και μερικές εβδομάδες την πρώτη εξ αυτών, που είναι η πίεση των αλυσίδων λιανεμπορίου προς προμηθευτές, για πρόσθετες παροχές και εκπτώσεις. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, καθώς το λιανεμπόριο βλέποντας την κατανάλωση να μειώνεται επιχειρεί να κρατήσει τα περιθώρια κερδοφορίας και βρίσκει κατάλληλη «ευκαιρία» στην κατεύθυνση αυτή, την υπόθεση Μαρινόπουλος: οι προμηθευτές της Μαρινόπουλος αποδέχτηκαν μεγάλο κούρεμα στις απαιτήσεις τους, συνεπώς κάθε άλλη αλυσίδα απαιτεί «τα ίσα» (ενν. πρόσθετες παροχές) από τους προμηθευτές του Μαρινόπουλου. Αυτό όμως δεν μένει εκεί διότι τέτοιες καταστάσεις λειτουργούν αλυσιδωτά. Σταθερά και σταδιακά δηλαδή, όλοι οι προμηθευτές του λιανεμπορίου πολιορκούνται για να προσφέρουν τα προϊόντα τους με εκπτώσεις κλπ.

Την υπόθεση αναδεικνύει επισήμως με τη χθεσινή επείγουσα επιστολή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος - ΣΒΒΕ, προς τον Πρωθυπουργό και αρχηγούς κομμάτων του Κοινοβουλίου. Στην επιστολή ο ΣΒΒΕ επισημαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης και ζητεί την αντιμετώπιση του εξαιρετικά επίκαιρου και φλέγοντος θέματος της μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται οι μεταποιητικές ελληνικές επιχειρήσεις, απέναντι στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Όπως αναφέρει ο ΣΒΒΕ, σε συναντήσεις που είχε με πολιτικούς αρχηγούς τον Σεπτέμβριο (ενόψει της ΔΕΘ τότε) είχε αναλύσει διεξοδικά «τη μειονεκτική θέση των μεταποιητικών επιχειρήσεων απέναντι στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τις επιπτώσεις του θέματος αυτού τόσο στον αφανισμό μεγάλου αριθμού Ελλήνων προμηθευτών, που είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, όσο και σε συνάρτηση με τη διόγκωση του χρέους της υπό πτώχευση εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».

Δυστυχώς, υπογραμμίζεται στην επιστολή, στο μεσοδιάστημα, ο ΣΒΒΕ έγινε λήπτης σωρείας διαμαρτυριών από ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συμφωνία της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ότι δέχονται, από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έντονες πιέσεις για να προχωρήσουν αφενός σε πρόσθετες παροχές και εκπτώσεις, και αφετέρου σε επιμήκυνση του, ήδη μεγάλου, χρόνου πίστωσης.

Η κατάσταση αυτή είναι ασφυκτική, τονίζει ο ΣΒΒΕ, για την ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ρευστότητας, ενώ η προφανής συνέπειά της θα είναι να οδηγηθούν σε πτώχευση δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις και να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι.

Παράλληλα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι το άναρχο αυτό τοπίο δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες και αποτελεί ευκαιρία, ούτως ώστε να ληφθούν επιτέλους τα απαιτούμενα μέτρα και να επανεξεταστεί το καθεστώτος των συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρίες μεταποίησης και του λιανεμπορίου, το οποίο θα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
• οι τιμές πώλησης των προμηθευτών να πραγματοποιούνται στην καθαρή τιμή, ενώ οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και να εμφανίζονται σε ενιαίο τιμολόγιο, και,
• οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση τους (π.χ. ευπαθή προϊόντα έναντι αυτών μεγάλης διάρκειας) και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη θέσπιση ποινικών ρητρών για τις εκπρόθεσμες πληρωμές.

08 November 2016
Banner
Banner
Banner