ΣΒΒΕ: Τι θα γίνει με τον ΦΠΑ των απαιτήσεων από την Μαρινόπουλος οι οποίες διαγράφηκαν;

28 June 2017

ΣΒΒΕ: Τι θα γίνει με τον ΦΠΑ των απαιτήσεων από την Μαρινόπουλος οι οποίες διαγράφηκαν;

Την άμεση επιστροφή ή συμψηφισμό του ΦΠΑ που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία «Μαρινόπουλος Α.Ε.» που διαγράφηκαν, ζήτησε η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή που απέστειλε χθες, 27 Ιουνίου, προς την υφυπουργό Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επανήλθε στα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος Α.Ε.», καθώς πέραν της διαγραφής του 50% των απαιτήσεων των προμηθευτών, σε εκκρεμότητα παραμένει η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει στην επιστολή ότι οι διαγραφείσες απαιτήσεις ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και επομένως οι πιέσεις είναι άμεσες και ασφυκτικές για τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της «Μαρινόπουλος Α.Ε.». Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΒΒΕ: «Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές της εταιρείας, πολλές από τις οποίες έχουν έδρα στην ελληνική περιφέρεια και προσπαθούν να προστατευθούν από τις αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης, που πολλαπλασιαστικά πλήττουν αυτές και τους εργαζόμενους σε αυτές.

Στην παρούσα συγκυρία, υποστηρίζει ο ΣΒΒΕ, και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας “Μαρινόπουλος Α.Ε.” θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς πολιτείας να ληφθεί η πρόνοια ελάφρυνσης της ζημίας που υπέστησαν, με την επιστροφή ή το συμψηφισμό του ΦΠΑ των απαιτήσεων που διαγράφηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται στην επιστολή, οι επιχειρήσεις χαιρέτισαν τις δηλώσεις του τέως υφυπουργού Τρ. Αλεξιάδη στη συνεδρίαση της Βουλής (19 Σεπτεμβρίου 2016) σύμφωνα με τις οποίες για το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ προβλέπεται ότι με βάση το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ, μειώνεται η φορολογητέα αξία σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος στις περιπτώσεις υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Έτσι με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία η εταιρεία “Μαρινόπουλος Α.Ε.” έχει υπαχθεί στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, οι πληγείσες επιχειρήσεις ανέμεναν ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν στις διαδικασίες επιστροφής ή συμψηφισμού του αναλογούντος ΦΠΑ των απαιτήσεων που διαγράφηκαν.

Περαιτέρω, η ΠΟΛ 1080/09.06.2017 έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις και είναι πλέον εφικτή η διαγραφή των απαιτήσεων των επιχειρήσεων – προμηθευτών της εταιρείας “Μαρινόπουλος Α.Ε.”. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ που οι επιχειρήσεις απέδωσαν στο Δημόσιο.

Ωστόσο, από τις διατάξεις του ΦΠΑ δεν προβλέπεται διαδικασία μείωσης του οφειλόμενου φόρου αν και, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΕ θεμελιώδης αρχή του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας, σύμφωνα με την οποία σκοπός είναι η απαλλαγή του επιχειρηματία από την επιβάρυνση του ΦΠΑ, ο οποίος μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή. Επομένως, καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, που θα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού του ΦΠΑ, που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία “Μαρινόπουλος Α.Ε.” που διαγράφηκαν».

28 June 2017
Banner