Στήριξη με 9,3 εκατ. ευρώ της Ε.Ε. σε Πολωνούς χοιροτρόφους, εξαιτίας της Αφρικανικής πανώλης των Χοίρων

20 September 2017

Στήριξη με 9,3 εκατ. ευρώ της Ε.Ε. σε Πολωνούς χοιροτρόφους, εξαιτίας της Αφρικανικής πανώλης των Χοίρων

Τη χρήση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για να βοηθήσει μικρούς χοιροτρόφους της Πολωνίας που έχουν να αντιμετωπίσουν την αφρικανική πανώλη των χοίρων, αποφάσισε η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, εκδίδοντας σχετική απόφαση η Κομισιόν διαθέτει ενίσχυση στους κατόχους χοιροειδών που έχουν λάβει διαταγή από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε διακοπή της παραγωγής χοίρειου κρέατος ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Η ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις εκμεταλλεύσεις που αφενός βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα για την υγεία των ζώων και αφετέρου δεν διέθεταν πάνω από 50 χοιροειδή, κατά μέσο όρο, κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2016 έως την 30ή Ιουνίου 2017.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 33 ευρώ ανά χοιρίδιο έως 20 kg και σε 52 ευρώ ανά άλλο χοίρο και δεν μπορεί να υπερβαίνει μέγιστο ποσό 9.300.000 ευρώ, καλύπτοντας έναν μέγιστο αριθμό 10.000 χοιριδίων έως 20 kg και 171.654 άλλων χοίρων. Σημειώνεται ότι η Πολωνία μπορεί, εντός του επόμενου 12μήνου, να χορηγήσει συμπληρωματική στήριξη, μέχρι ποσοστό 100% κατ' ανώτατο όριο της ενίσχυσης της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι εστίες της αφρικανικής πανώλης των χοίρων έχουν εμφανιστεί τόσο σε άγρια ζώα όσο και σε εκμεταλλεύσεις στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης από το 2014, και έχουν επιβληθεί σοβαροί υγειονομικοί περιορισμοί σε ενωσιακό επίπεδο για τον έλεγχό της. Η κινητοποίηση και η τωρινή απόφαση της Κομισιόν (που άρχισε να ισχύει από τις 19/9/2017) εξηγείται από το γεγονός ότι είναι υψηλή η εξάρτηση του ευρωενωσιακού τομέα χοιρείου κρέατος από τις εξαγωγές και συνεπώς περαιτέρω κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά, σε περίπτωση εφαρμογής εμπορικών περιορισμών.

20 September 2017
Banner