Χωρίς τέλη το βόειο ελληνικής εκτροφής

21 March 2015

Χωρίς τέλη το βόειο ελληνικής εκτροφής

Δεν χρειάζεται να πληρώνουν τέλη οι βοοτρόφοι που θέλουν να κάνουν χρήση της ένδειξης "Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών". Αυτό ορίζει απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, η οποία ρυθμίζει λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ' αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης για την προαιρετική αυτή ένδειξη. Πέρα από την κατάργηση των τελών η υπογραφείσα υπουργική απόφαση απλοποιεί τη διενέργεια των ελέγχων και γίνεται πιο αποτελεσματική μέσω διασταυρωτικών ελέγχων του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ». Μέσα σε 24 ώρες από την σφαγή των βοοειδών πραγματοποιείται η ηλεκτρονική καταγραφή τους με την επισήμανση της προαιρετικής ένδειξης και με αυτό τον τρόπο το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τις ποσότητες βόειου κρέατος ελληνικής εκτροφής που διακινείται.Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των βοοτρόφων τους προηγούμενους μήνες προωθούνταν κατάργηση της σχετικής ένδειξης, κάτι που θα σήμαινε την πλήρη υποβάθμιση μιας σημαντικής παραγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, που είναι η πάχυνση βοοειδών.

21 March 2015
Banner
Banner