Χαμηλοί συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων υποβοηθούν την ανάπτυξη, λέει η ΕΟΚΕ

09 July 2019

Χαμηλοί συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων υποβοηθούν την ανάπτυξη, λέει η ΕΟΚΕ

Την εν Ελλάδι συζήτηση των πρόσφατων προεκλογικών ημερών θυμίζει η μελέτη υπό τον τίτλο «Ο ρόλος των φόρων στις επενδύσεις για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην Ε.Ε.», την οποία εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Το κεντρικό νόημα που βγαίνει από τη μελέτη είναι απλό: "το λιγότερο φέρνει περισσότερο" - αν μιλάμε για τη φορολογία επιχειρήσεων.

Οι εταιρικοί φόροι μπορεί να αποβούν η πιο επιβλαβής, για την οικονομική ανάπτυξη, μορφή φορολόγησης. Σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει συμβεί καμία μείωση των εσόδων από τη φορολογία επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημειώνεται μάλιστα ότι χώρες που μείωσαν πρόσφατα τους συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, είδαν αύξηση των επενδύσεων τα αμέσως επόμενα έτη. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που αναλύονται στη μελέτη της ΕΟΚΕ, όπως αναφέρονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στις 5 Ιουλίου στο σεμινάριο «Ο αντίκτυπος των εταιρικών φόρων στην ευρωπαϊκή οικονομία». Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας υψηλός συντελεστής εταιρικού φόρου μπορεί να δυσκολέψει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων καθιστώντας ασύμφορα μερικά επενδυτικά σχέδια. Κάτι τέτοιο μειώνει τη φορολογική βάση και, κατά συνέπεια, τα έσοδα από εταιρικούς φόρους.

Ένας χαμηλότερος συντελεστής εταιρικού φόρου θα μπορούσε, αντιθέτως, να αυξήσει τις επενδύσεις και εγχώριων και ξένων επενδυτών. Όταν αυξάνονται οι επενδύσεις, αυξάνεται η απασχόληση και συλλέγονται περισσότεροι φόροι από εισοδήματα και κατανάλωση.

Η έκθεση της ΕΟΚΕ παρουσιάζει εκτιμήσεις για συγκεκριμένες φορολογικές αλλαγές κατά τα έτη 1981-2014. Στην περίπτωση έξι χωρών, μειώσεις των συντελεστών εταιρικής φορολογίας είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση φορολογικών εσόδων. Χαμηλότεροι εταιρικοί φόροι σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη – 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση του συντελεστή φορολογίας, μπορεί να αυξήσει κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες την ετήσια ανάπτυξη.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό το φορολογικό σύστημα να προάγει την ανάπτυξη και το εμπόριο. Μόνο έτσι μπορούν να χρηματοδοτηθούν σωστά τα δημόσια προγράμματα. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν εγκρίνει εκτεταμένη νομοθεσία τα τελευταία χρόνια προκειμένου να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να διασφαλίσουν ότι τα φορολογικά συστήματα προστατεύουν τη συλλογή των εσόδων. Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της» καταλήγει σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚΕ.

Μπορείτε να δείτε εδώ (στα αγγλικά) τη μελέτη της ΕΟΚΕ.

09 July 2019
Banner