Η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων δεν μειώνει το εισόδημα του παραγωγού, δείχνει έρευνα στην Ολλανδία

22 December 2020

Η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων δεν μειώνει το εισόδημα του παραγωγού, δείχνει έρευνα στην Ολλανδία

Οι βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των χοίρων δεν μειώνουν το εισόδημα των χοιροτρόφων. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Animal Welfare (Efficiency of measures for sow husbandry: Integrating farm income, animal welfare and public attitudes).

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thepigsite, πρόκειται για μια νέα, πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με την αξιολόγηση των μέτρων για τη βελτίωση της ευημερίας χοιρομητέρων και χοιριδίων και για την επίδραση των μέτρων αυτών στο εισόδημα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η μελέτη διερευνά επίσης τη στάση του καταναλωτικού κοινού έναντι της καλής διαβίωσης των ζώων, δείχνοντας ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εισαχθεί όσον αφορά την μεταχείριση των ζώων, δεν μετέβαλαν προς το καλύτερο την κοινή γνώμη.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στα συνήθη προβλήματα που εντοπίζονται στην εκτροφή χοίρων -θνησιμότητα χοίρων, δάγκωμα ουράς, τόπος παραμονής χοιρομητέρων στην κυοφορία- και στα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να αξιολογηθούν ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος. Μόνο τα μέτρα για τη θνησιμότητα χοιριδίων βρέθηκε ότι έχουν θετική επίδραση στο εισόδημα της εκμετάλλευσης, αλλά είχαν σχετικά χαμηλή επίδραση στην καλή διαβίωση των ζώων και στη στάση του κοινού. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο ήταν αυτό που περιελάμβανε την παροχή αχύρου, το φως της ημέρας και τις αυξημένες ομάδες σταβλισμού για κυοφορούσες χοιρομητέρες. Ούτε και αυτά όμως φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τη γνώμη των καταναλωτών.

Συνολικά, φαίνεται ότι το επίπεδο βελτίωσης ενός μέτρου για την καλή διαβίωση των ζώων δεν αποφέρει ένα ίσο επίπεδο βελτίωσης της στάσης του κοινού ή αλλαγής στο εισόδημα της εκμετάλλευσης. Συνεπώς, αναρωτιούνται οι ερευνητές, ίσως πρέπει να αποσυνδεθούν μεταξύ τους τα τρία μεγέθη: καλή μεταχείριση των ζώων, εισόδημα εκμεταλλεύσεων, δημόσια συμπεριφορά.

22 December 2020
Banner
Banner