Αντιδράσεις Ευρωπαίων κτηνοτρόφων για την αναθεώρηση στους κανόνες μεταφοράς ζώων

24 January 2022

Αντιδράσεις Ευρωπαίων κτηνοτρόφων για την αναθεώρηση στους κανόνες μεταφοράς ζώων

Την άμεση αντίδραση των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών προκάλεσε η ψηφοφορία που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με την αναθεώρηση των κανόνων μεταφοράς ζώων.

Οι Copa & Cogeca συμφωνούν ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της νομοθεσίας πρέπει να προστατεύει τα ζώα, να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Η μεταφορά ζώντων ζώων, λένε οι Copa & Cogeca, αποτελεί απαραίτητο τμήμα της ζωικής παραγωγής και διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας πολλών παραγωγικών περιοχών, που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε απειλή ερημοποίησης ή πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Επιπλέον, ανά περιοχή, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως και η παράδοση, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφορετικών παραγωγικών μοντέλων. «Ως εκ τούτου, απαιτείται η μεταφορά ζώων, δεδομένου ότι επιτρέπει στην παραγωγή να έχει τα στοιχεία της συμπληρωματικότητας, της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας».

Με την ευκαιρία της συζήτησης που ανοίγει, οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για τις σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις που επιτρέπουν σήμερα πολύ καλύτερες συνθήκες μεταφοράς ζώων. Συνεπώς, υποστηρίζουν την αρχή του «προσαρμοσμένου χρόνου μεταφοράς ανάλογα με το είδος», και με την οπτική της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

«Η πρακτική εμπειρία και η επιστημονική έρευνα έδειξαν ότι οι κύριες προτεραιότητες πρέπει να είναι η ποιότητα της μεταφοράς και η φυσική κατάσταση των ζώων στη διάρκεια των ταξιδιών, και όχι η απόσταση ή ο χρόνος. Η ποιότητα του περιβάλλοντος στα οχήματα είναι πολύ σημαντική για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι κανόνες μεταφορές ζώων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές κτηνιατρικές συμβουλές ανά είδος ζώου, και επιμένουμε ότι αυτή η συμβουλή πρέπει πάντα να βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνώση» τονίζουν οι Copa & Cogeca, που συμφωνούν απολύτως ότι μόνο ζώα κατάλληλα για μεταφορά πρέπει να μεταφέρονται και ότι εάν ένα ζώο αρρωσταίνει ή τραυματίζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα το συντομότερο δυνατόν. Εκτός των άλλων, πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις, ιδίως εάν είναι μόνο γραφειοκρατικής φύσεως, δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη μικρής κλίμακας κτηνοτροφία και στην αυτάρκεια σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Κομισιόν πρέπει στις οριστικές αποφάσεις της «να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις προτάσεις μας ώστε να καταστεί δυνατή η πλέον αξιόπιστη αξιολόγηση, δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σημασία για τους κτηνοτρόφους και τους συνεταιρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από την EFSA να εξετάσει βελτιωτικές προσαρμογές που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αντί να επικεντρώνεται μόνο στη μείωση του μήκους του ταξιδιού» σημειώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη των Copa & Cogeca.

24 January 2022
Banner
Banner