Β. Κόκκαλης: Στόχος η δημιουργία προϊόντων με ισχυρό Brand Name

11 December 2018

Β. Κόκκαλης: Στόχος η δημιουργία προϊόντων με ισχυρό Brand Name

Στα οφέλη της συμβολαιακής γεωργίας την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως «ένα σύγχρονο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου στο 7ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Κόκκαλης εκκίνησε την ομιλία του τονίζοντας πως «η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα αποτελεί για την Κυβέρνηση μας, έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει έναν ανεκτίμητο εθνικό πλούτο ο οποίος αποτυπώνεται στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό».

Συμπλήρωσε δε, πως «σήμερα η γεωργία, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσπαθώντας να κερδίσει μια θέση στις αγορές για τα προϊόντα της. Η Ελλάδα ως αγροτική χώρα μέσα από τους στόχους της νέας Κ.Α.Π, καλείται να αξιοποιήσει τις ενισχύσεις ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, ώστε να προβεί σε κινήσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης».

Η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης σύμφωνα με τον υφυπουργό, «στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων με ισχυρό Brand Name, που διαθέτουν ποιοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και απευθύνονται στις διεθνείς αγορές. Σκοπός μας είναι το «ελληνικό προϊόν», να παραπέμπει σε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του, προσδίδοντας αμοιβαία κέρδη στον παραγωγό και στην ελληνική επιχείρηση».

Σε ότι αφορά τη συμβολαιακή γεωργία, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικεντρώθηκε στα οφέλη της, σε συνάρτηση και με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον πρωτογενή τομέα.

Όπως εξήγησε, «η συμβολαιακή γεωργία, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων εξασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας από τον παραγωγό και τη πώληση σε μία προκαθορισμένη τιμή. Στην συμβολαιακή γεωργία μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένοι παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.

Η Συµβολαιακή Γεωργία ενσωματώνει τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην εθνική και παγκόσμια οικονομία και συντελεί στον ορθολογισμό του γεωργικού τομέα. Είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, που βασικά στηρίζεται στις αρχές του συνεργατισμού. Σαν πρακτική ενδείκνυται για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς στα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας είναι:

  • Η εξασφάλιση εγγυημένου εισοδήματος και ο χρόνος πληρωμής του.
  • Η προσφορά πιστώσεων για την αγορά των απαραίτητων γεωργικών εφοδίων.
  • Η δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της πρωτογενούς παραγωγής.

Ουσιαστικά το κύριο όφελος για τους αγρότες που συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας, είναι η μείωση του οικονομικού κινδύνου, ενώ οι ανάδοχοι εγγυώνται µια σταθερή πηγή προμήθειας που επιτρέπει επενδύσεις σε συστήματα επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας.»

Νέα προϊόντα λόγω της συμβολαιακής γεωργίας

Ο κ. Κόκκαλης επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεκινήσει να συνάπτονται συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας, για την παραγωγή προϊόντων που μέχρι σήμερα δεν τύγχαναν μεγάλης ανταπόκρισης τόσο στο χώρο των παραγωγών όσο και των μεταποιητικών επιχειρήσεων. "Κατεξοχήν «συμβολαιακά» προϊόντα, εξήγησε, θεωρούνται τα σιτηρά (για ζυμαρικά), το κριθάρι ζυθοποιίας, η ζάχαρη, ο καπνός, η βιομηχανική ντομάτα, το βιομηχανικό ροδάκινο, τα όσπρια, τα λαχανικά το ρύζι, τα γαλακτοκομικά και τα πουλερικά κ.α. εξακολουθούν να καλλιεργούνται και να προωθούνται προς επεξεργασία και εμπορία ή εξαγωγή μέσα από ελληνικές αλυσίδες συνεργασίας. Επίσης καλλιεργούνται νέα προϊόντα, λόγω ζήτησης στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά όπως η στέβια, τα αρωματικά φυτά, ζωοτροφές-ψυχανθή, ο ηλίανθος, το ρόδι, η επιτραπέζια/ βρώσιμη ελιά, το επιτραπέζιο σταφύλι, και το κρασί.

Παρατηρείται λοιπόν ένα ευρύ φάσμα παραγόμενων «συμβολαιακών» προϊόντων, με γεωγραφική διασπορά σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Ο πρωτογενής τομέας της χώρας, σε «συνέργεια» με το δευτερογενή της μεταποίησης και τον τριτογενή του τουρισμού, παρέχει τεράστιες δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιήσουμε».

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

"Η Συμβολαιακή Γεωργία μπορεί να αναπτυχθεί και στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας δίνοντας λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης", υπογράμμισε στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο κ. Κόκκαλης, για να προσθέσει πως "οι επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, καλούνται σήμερα να συμβάλουν με τον τρόπο λειτουργίας τους στη διασφάλιση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί και η Εταιρική Υπευθυνότητα να αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξής τους.

Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να αποτελέσει κουλτούρα αποσκοπώντας στη διαφύλαξη των αρχών και των αξιών που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Έτσι, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για τη δημιουργία ενός καινούργιου, βιώσιμου, αναπτυξιακού μοντέλου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί δράσεις που αξιοποιούν τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους έλληνες παραγωγούς να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας" κατέληξε το κυβερνητικό στέλεχος.

11 December 2018
Banner