Ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με προτεραιότητα στην κτηνοτροφία

21 September 2018

Ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με προτεραιότητα στην κτηνοτροφία

Στη Λιβαδειά στο 25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών, μίλησε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης. Παράλληλα με το συνέδριο, διεξάγεται και το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας–Κτηνοτροφίας, Agrofest που συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Βοιωτίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο Β. Κόκκαλης περιηγήθηκε στα περίπτερα αγροτικών προϊόντων απ’ όλη τη χώρα και συνομίλησε με παραγωγούς, επιχειρηματίες, μεταποιητές, βιοτέχνες, αλλά και επιστήμονες, που παρουσιάζουν καινοτόμα εργαλεία και εφόδια.

Στην ομιλία του ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα. Έκανε μάλιστα λόγο για την ανάγκη «να συνδυαστούν τα κίνητρα για την πρώτη εγκατάσταση νέων στη γεωργία, με αυξημένα κίνητρα για επενδύσεις, που θα επιτρέψουν τη διαρθρωτική προσαρμογή τους, καθώς επίσης και με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματική κατάρτιση. Ο τομέας της κτηνοτροφίας εμφανίζεται πιο γερασμένος και για αυτό τεκμαίρεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα».

Αναλυτικά η ομιλία του υφυπουργού:

 «Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αγροτική ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Αν και υπάρχουν θετικές εξελίξεις όσον αφορά στην ηλικιακή σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής γεωργίας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως ως αποτέλεσμα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, η Ευρωπαϊκή γεωργία χαρακτηρίζεται από γερασμένο ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Οι νέοι σε ηλικία γεωργοί, είναι οι πιο δυναμικοί και έχει φανεί ότι οι αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, παραγωγικότητα εργασίας, με προσανατολισμό στην αγορά και εξωστρέφεια.

Επίσης, οι νέοι σε ηλικία γεωργοί είναι πιο ανοικτοί σε νέες ιδέες, με μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης γνώσεων, υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών και διαδικασιών, ανάληψη μεγαλύτερου επιχειρηματικού ρίσκου και περιβαλλοντικής δέσμευσης σε θέματα φυσικών πόρων, προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό, να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει και ο Επίτροπος Γεωργίας αλλά και έχει αναδειχθεί στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ.

Κυρίες, Κύριοι,

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαρκής ηλικιακή ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ώστε με συνέργεια του Πυλώνα ΙΙ για την αγροτική ανάπτυξη και αντίστοιχες παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι (εθνικό απόθεμα, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας), να δοθούν τα απαραίτητα μέσα για την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο. Η προσέλκυση νέων αγροτών της επόμενης γενιάς, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας και συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η ενίσχυση εισόδου νέων γεωργών και ανάληψη της αρχηγίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις προηγούμενες γενιές, με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό, ικανό να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο παραγωγικό περιβάλλον θα πρέπει να συνδυαστούν τα κίνητρα για την πρώτη εγκατάσταση νέων στη γεωργία, με αυξημένα κίνητρα για επενδύσεις, που θα επιτρέψουν τη διαρθρωτική προσαρμογή τους, καθώς επίσης και με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματική κατάρτιση. Ο τομέας της κτηνοτροφίας εμφανίζεται πιο γερασμένος και για αυτό τεκμαίρεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ειδικότερα στο πλαίσιο του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, στο οποίο διατέθηκαν πάνω από 300 εκ. € για την ένταξη περίπου 16.000 νέων στον πρωτογενή τομέα, προβλέπεται η παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.»

21 September 2018
Banner