Τι αλλαγές έφερε το νέο ασφαλιστικό

10 May 2016

Τι αλλαγές έφερε το νέο ασφαλιστικό

Υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστό του εισοδήματος και κατάργηση των κλιμακίων από 1/1/2017, φέρνει η ένταξη του ΟΑΕΕ στο νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σταδιακή θα είναι η προσαρμογή των εισφορών για τους ενταγμένους στον ΟΓΑ και το ταμείο των επιστημόνων (ΕΤΑΑ). Η εθνική σύνταξη (384€) θα αποδίδεται πλέον με 20 χρόνια ασφάλισης (αντί 15), ενώ μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για την έκδοση του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης. Παράλληλα αλλάζουν οι κλίμακες φορολογίας και ισχύουν ενιαία για όλους τους φορολογούμενους.

ΕΦΚΑ για όλους

Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 όλα τα ταμεία ασφάλισης, κύρια και επικουρικά, εντάσσονται στο νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ονομάζεται πλέον ΕΦΚΑ. Παράλληλα παύει η διάκριση νέων και παλαιών ασφαλισμένων που ίσχυε μέχρι σήμερα και καθορίζονται ενιαίοι συντελεστές εισφορών για όλους, με ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2022 για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και μια διαφοροποίηση στους νέους επιστήμονες, που θα απολαμβάνουν μικρότερες εισφορές τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.

 

Ενιαίο ασφαλιστικό και φορολογικό μητρώο

Προβλέπεται η θέσπιση κοινού μητρώου των υπόχρεων ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος. Επίσης προβλέπεται ότι από 1η Ιουλίου 2016 οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους, τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από όπου η τράπεζα θα τα μεταφέρει αντίστοιχα στους λογαριασμούς των εργαζομένων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου.

 

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη

Η βασική φιλοσοφία και αυτού του σ/ν είναι ο καθορισμός της σύνταξης ως ένα σύνολο εθνικής και ανταποδοτικής. Ο αναγκαίος χρόνος ασφάλισης για να δικαιούται κάποιος εθνική σύνταξη αυξάνεται από 15 σε 20 χρόνια και η εθνική σύνταξη καθορίζεται στα 384€.
Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών όλου του ασφαλιστικού βίου, με ένα ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο αυξάνει ανάλογα με τα έτη ασφάλισης: ξεκινά από 0,77% μέχρι τα 15 χρόνια, για να φθάσει 1,03% για 24-27 έτη, 1,80% για 36-39 έτη και να καταλήξει στο 2,00% για 39 και πλέον έτη ασφάλισης.

Η ΓΣΕΒΕΕ στην κριτική της για το σ/ν αναφέρει ότι η αύξηση των αναγκαίων χρόνων για την εθνική σύνταξη αφήνει εκτεθειμένους ασφαλισμένους που βρίσκονται σε μακροχρόνια ανεργία, ενώ με τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι που ήταν συνεπείς στην καταβολή των εισφορών.

 

Νέος υπολογισμός των εισφορών

Ενιαίες εισφορές για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων εισάγει το νέο σ/ν, υπολογισμένες ως ποσοστό επί του εισοδήματος. Παραμένει η εισφορά αλληλεγγύης, καθώς και η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Για τους μισθωτούς η κύρια εισφορά σύνταξης ορίζεται σε 20% επί των αποδοχών και κατανέμεται 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε 7,10% (2,55% ο ασφαλισμένος και 4,55% ο εργοδότης).

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ η εισφορά για την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20% και η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε 6,95%. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογητέου έτους. Αν δηλώνονται ζημιές ή μηδενικά εισοδήματα, ως ελάχιστη βάση υπολογισμού καθορίζεται ο βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ και τους οικονομολόγους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ η εισφορά για τα δύο πρώτα χρόνια υπαγωγής στην ασφάλιση ανέρχεται σε 14%, για τα επόμενα τρία χρόνια σε 17% και μετά το 5ο έτος ασφάλισης σε 20%. Αντίστοιχα η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης τα δυο πρώτα χρόνια είναι 4,87%, τα επόμενα τρία χρόνια 5,91% μετά το 5ο έτος 6,95%. Η ελάχιστη βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ η εισφορά κύριας σύνταξης ορίζεται σε 20% από 1/1/2022, με σταδιακή αύξηση ως εξής: από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2016 10% επί των υφισταμένων ασφαλιστικών κατηγοριών, το 2017 υπολογίζεται 14% επί του του φορολογητέου εισοδήματος και αυτό αυξάνεται σε 16% για το 2018, 18% για το 2019, 19% για το 2020 και 19,5% για το 2021. Ως κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Η εισφορά υπέρ υγειονομικής ασφάλισης επίσης αναπροσαρμόζεται σταδιακά ως εξής: για το 2016 3,61% επί των υφισταμένων ασφαλιστικών κατηγοριών, το 2017 4,73%, το 2018 5,84% και από το 2019 γίνεται 6,95%.

 

Οι νέες κλίμακες φορολογίας

Οι κλίμακες της φορολογίας γίνονται πλέον τέσσερις από τρεις και ισχύουν για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες, με τους παρακάτω συντελεστές φορολόγησης:

0 – 20.000       22%

20.001 – 30.000          29%

30.001 – 40.000          37%

40.001 -           45%

Μείωση φόρου δικαιούνται μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες ανάλογα με τον αριθμό τέκνων.

 

Δείτε το τελικό κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πατώντας εδώ

10 May 2016
Banner
Banner