Κίνητρα για παραμονή συνταξιούχων στο χωράφι, λύση για το εργόσημο των εργατών γης

01 June 2020

Κίνητρα για παραμονή συνταξιούχων στο χωράφι, λύση για το εργόσημο των εργατών γης

Διευθετήθηκε το ζήτημα της ασφάλισης των μετακλητών εργατών γης ύστερα από συνεννόηση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

Συγκεκριμένα, σε παράγραφο που προστέθηκε σε προϋπάρχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα των μετακλητών εργατών γης, ορίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο.

Με την προσθήκη της συγκεκριμένης ρύθμισης διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ζητημάτων που είχαν ανακύψει στην απασχόληση εργαζομένων στην αγροτική οικονομία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο στήριξης του εισοδήματος των αγροτών και της ενθάρρυνσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, οι κ.κ. Βορίδης και Βρούτσης εξαίρεσαν τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που ασκούν αγροτική δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ από την καταβολή μειωμένης σύνταξης κατά 30%.

Επιπλέον, με την ίδια ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα και στους συνταξιούχους άλλων φορέων καθώς και του Δημοσίου να απασχολούνται ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς χωρίς να μειώνεται η σύνταξή τους εφόσον το εισόδημά τους από αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

01 June 2020
Banner