Τέλος από την 1η Σεπτεμβρίου τα capital controls

27 August 2019

Τέλος από την 1η Σεπτεμβρίου τα capital controls

Την πλήρη άρση των capital controls ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τέλος σε μια «ανορθογραφία» στην ελληνική οικονομία, που είχε επιβληθεί από το καλοκαίρι του 2015.

Με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και τελικώς υπερψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου οι ρυθμίσεις σχετικά με τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας, «Σκοπός της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ήταν η διαφύλαξη - τότε - της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω του περιορισμού των εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η προστασία της ελληνικής οικονομίας από δυσμενείς μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη εκπληρωθεί σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση του Τελικού Σταδίου του Οδικού Χάρτη, δηλαδή την πλήρη άρση των περιορισμών, όπως:
- η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη βελτίωση των καταθέσεων και στην επιτυχή πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές με εκδόσεις πολυετούς διάρκειας,
- η συνεχής προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
- η πλήρης απεξάρτηση από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA),
- οι επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορροφήθηκαν από ένα διευρυμένο σύνολο μακροπρόθεσμων και ποιοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με αυξημένη τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού,
- η σταθερή βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, που καταδεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών,
- η συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους,
- η σθεναρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας».

27 August 2019
Banner
Banner
Banner