Συνάντηση ΣΕΒΕΚ με την ηγεσία του ΕΦΕΤ

20 June 2019

Συνάντηση ΣΕΒΕΚ με την ηγεσία του ΕΦΕΤ

Σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η εθιμοτυπική συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (κες Δ. Μπακιρλή, Αγγ. Οικονόμου, κ.κ. Στ. Σκαρίμπας, Γ. Γιατράκος, Γ. Οικονόμου) με το νέο Προεδρείο του ΕΦΕΤ (Πρόεδρος κ. Πολ. Πολυχρονίου, Διον. Βλάχος, Θεοφ. Γεωργόπουλος), την Παρασκευή 7/6/2019.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του φορέα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τρέχοντα προβλήματα και εκκρεμή θέματα, όπως:

 • Η επισήμανση, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι έλεγχοι για τη χρήση πρόσθετων, αλλεργιογόνων κλπ.
 • Οι παραπλανητικές ενδείξεις σε παραδοσιακά προϊόντα της χώρας μας, διακινούμενα τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στη διεθνή.
 • Η ανάγκη δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων του τομέα.
 • Η αποτροπή κινδύνων από ενδεχόμενες δόλιες πρακτικές και νοθεία.
 • Ο αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου μας, από δραστηριότητες άλλων κατηγοριών επιτηδευματιών.
 • Η αναγκαιότητα και η στρατηγική της αναγνώρισης του Γύρου ως προϊόν ΕΠΙΠ.

Ως ανακεφαλαίωση των συζητήσεων και τοποθετήσεων αποφασίσθηκαν τα επόμενα:

 • Θα γίνει από πλευράς του ΣΕΒΕΚ, καταγραφή των θεμάτων που χρίζουν διευκρινήσεων και παρεμβάσεων.
 • Θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση μιας Ομάδας Εργασίας μεταξύ ΕΦΕΤ και ΣΕΒΕΚ για θέματα επισήμανσης (αλλεργιογόνα, QUID, διατροφική επισήμανση).
 • Θα εκδοθούν –για όποια θέματα χρειάζεται– διευκρινιστικές και κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Θα υπάρξει κατανομή και διασπορά των ελέγχων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε κατηγορίες παραγωγικών μονάδων.

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ παραμένουν επίσης σε εκκρεμότητα και τα επόμενα θέματα τα οποία θα τεθούν στην πρώτη επόμενη συνάντηση με τα στελέχη του ΕΦΕΤ:

 • Οι ανακοινώσεις για τα περιστατικά παρουσίας Σαλμονέλας σε παρασκευάσματα κρέατος.
 • Τα «γκρίζα» σημεία στην ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση ανίχνευσης σαλμονέλας στα πουλερικά.
 • Η παράνομη χρήση κωδικών έγκρισης άλλων κατηγοριών αντί των εγκεκριμένων.
20 June 2019
Banner