Τι θα συζητήσουν στις 22-23 Μαρτίου οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

19 March 2021

Τι θα συζητήσουν στις 22-23 Μαρτίου οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Στις 22-23 Μαρτίου πραγματοποιείται το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρ. Ένωσης, με τους υπουργούς να συζητούν για ακόμη μία φορά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο θα εξετάσει τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ για την οποία είχε συμφωνήσει τη γενική προσέγγιση τον περασμένο Οκτώβριο.

Στη θέση που συμφωνήθηκε τα κράτη μέλη διατύπωσαν ορισμένες ισχυρές δεσμεύσεις για μεγαλύτερη περιβαλλοντική φιλοδοξία με μέσα όπως τα υποχρεωτικά οικολογικά προγράμματα και οι ενισχυμένες προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται στα κράτη μέλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων.

Μετά τη συμφωνία του Οκτωβρίου, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Επιπλέον οι υπουργοί θα εξετάσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για τα κοινά αποθέματα με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τα μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

Αλιεία

Οι υπουργοί στοχεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 και, για τα αποθέματα βαθέων υδάτων, για το 2021 και το 2022, όσον αφορά τα κοινά αποθέματα με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για Κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στις διμερείς διαβουλεύσεις με το ΗΒ. Η θέση αυτή στηρίζεται στους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών πτυχών, στη λήψη αποφάσεων με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων.

Φυτοϋγειονομικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

Επίσης το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ικανότητα των φυτοϋγειονομικών μέτρων να προστατεύουν από επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς που απειλούν τη γεωργία.

Η συζήτηση θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα και θα συμβάλει στην αύξηση της προβολής του θέματος και του Διεθνούς Έτους για την Υγεία των Φυτών. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2020 έτος αφιερωμένο στην υγεία των φυτών. Λόγω της πανδημίας COVID-19, το διεθνές έτος θα συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2021.

Η ανταλλαγή απόψεων θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν δημόσια συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τη χρήση βιολογικών παραγόντων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών.

Οι ζώντες μακροοργανισμοί, όπως τα έντομα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των χημικών φυτοφαρμάκων. Η εισαγωγή αυτών των μακροοργανισμών στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση κάθε πιθανού κινδύνου που σχετίζεται με αυτούς τους παράγοντες.

Κατά τα λοιπά, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την αυστριακή αντιπροσωπεία εξ ονόματος ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες κατά την προετοιμασία της δασικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2020.

Η ισπανική αντιπροσωπία θα ενημερώσει επίσης τους υπουργούς σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα.

19 March 2021
Banner
Banner