Με φιλοπεριβαλλοντική ευελιξία και δεσμεύσεις η επόμενη ΚΓΠ, συμφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας

21 October 2020

Με φιλοπεριβαλλοντική ευελιξία και δεσμεύσεις η επόμενη ΚΓΠ, συμφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας

Τη διαπραγματευτική του θέση (γενική προσέγγιση) σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020 συμφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρ. Ένωσης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Εκείνο στο οποίο κατέληξαν είναι ορισμένες ισχυρές δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη για υψηλότερη περιβαλλοντική φιλοδοξία, με μέσα όπως τα υποχρεωτικά οικολογικά συστήματα και ενισχυμένες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία ως προς τον τρόπο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων. Για παράδειγμα, θα μπορεί να υπάρχει διετής πιλοτική φάση για οικολογικά συστήματα ενώ τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν ευελιξία σχετικά με τον τρόπο κατανομής κονδυλίων βάσει διαφορετικών «πράσινων» πρακτικών.

Η κατάσταση στην οποία τώρα βρισκόμαστε, είναι μια συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης, δηλαδή το Συμβούλιο έχει τώρα την πολιτική εντολή να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν και αυτό συμφωνήσει επίσης για τη θέση του, με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο απλή

Η Julia Klöckner, Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας

Όπως δήλωσε σχετικά η προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας Julia Klöckner, η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Τα κράτη μέλη απέδειξαν τη φιλοδοξία τους για υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στη γεωργία και ταυτόχρονα υποστήριξαν την απαιτούμενη ευελιξία όσον αφορά τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών. Αυτή η συμφωνία ικανοποιεί την επιθυμία για μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο απλή ΚΓΠ».

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ προβλέπει ότι, ενώ θα δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση κανόνων και τη χρηματοδότηση μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών σχεδίων, θα υποχρεωθούν να επιδείξουν υψηλότερη περιβαλλοντική φιλοδοξία σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Το λεγόμενο «νέο μοντέλο παραδοτέων» θα ευνοήσει την απόδοση έναντι της συμμόρφωσης: θα επιτρέψει στις χώρες να επιλέξουν τα καλύτερα εργαλεία και ενέργειες που έχουν στη διάθεσή τους (και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες) για να επιτύχουν τους συμφωνημένους ενωσιακούς στόχους και πρότυπα.

Μερικά παραδείγματα για υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου Συμβουλίου, περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Οι αγρότες θα λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη υπό τον όρο ότι θα υιοθετήσουν πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον, για να καταστεί η ΚΓΠ ακόμη πιο πράσινη από ό,τι πριν.
  • Οι αγρότες που ξεπερνούν τις βασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές απαιτήσεις θα λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική υποστήριξη μέσω της εισαγωγής «οικολογικών συστημάτων». Αυτά τα νέα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος θα μπορούν να συνδέονται με έναν ειδικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων και θα «ξεκλειδώνει» μέσω της χρήσης οικολογικών συστημάτων. Μια αρχική διετής πιλοτική φάση θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν θα χάσουν κονδύλια κατά την εξοικείωση με τα νέα εργαλεία. Ενδεικτικά παραδείγματα οικολογικών συστημάτων περιλαμβάνουν πρακτικές όπως η γεωργία ακριβείας, η αγροδασική και η βιολογική γεωργία, αλλά τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να σχεδιάσουν τα δικά τους εργαλεία βάσει των αναγκών τους.
  • Όλοι οι αγρότες θα δεσμευτούν σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ακόμη και οι μικρότεροι. Για να βοηθηθούν όμως σε αυτήν την «πράσινη» μετάβαση, οι μικροί αγρότες θα υπόκεινται σε πιο απλοποιημένους ελέγχους, για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, διασφαλίζοντας όμως τη συμβολή τους στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Σημειώνεται ότι η θέση του Συμβουλίου Γεωργίας είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

21 October 2020
Banner
Banner