Στις 60 μέρες η εξόφληση του παραγωγού, ορίζει το ν/σ του ΥΠΑΑΤ

27 March 2017

Στις 60 μέρες η εξόφληση του παραγωγού, ορίζει το ν/σ του ΥΠΑΑΤ

«Έμπορος αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή με παραγωγό που εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή του». Αυτή είναι η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΑΑΤ. Στο ν/σ με τον τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» ορίζεται επιπλέον ότι επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές συνεχόμενες παραδόσεις προϊόντων στον ίδιο έμπορο αγροτικών προϊόντων.

Η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, μάλιστα, θα ολοκληρώνεται με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού της ισόποσης χρηματικής αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο, ενώ «απαγορεύεται ρητά κάθε άλλος τρόπος εξόφλησης, όπως με καταβολή μετρητών ή με έκδοση επιταγών και την αναγραφή στο τιμολόγιο ότι εξοφλήθη».

«Στον ευαίσθητο κλάδο της γεωργικής παραγωγής και εμπορίας νωπών και ευαλλοίωτων τροφίμων, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ αφενός των παραγωγών τροφίμων, ως επί το πλείστον αγροτών ή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου χονδρεμπόρων, διανομέων ή αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, μια πρακτική που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φύση των συγκεκριμένων συναλλαγών», όπως αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο. Σε αυτήν μάλιστα αναγνωρίζεται ότι η αδικαιολόγητη μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής του παραγωγού και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καταλήγει στην έμμεση χρηματοδότηση των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι επωφελούνται την αυξημένη διαπραγματευτική τους δύναμη και χρησιμοποιούν τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά για την εύκολη χρηματοδότηση δικών τους δραστηριοτήτων.

Στην αιτιολόγηση του νομοσχεδίου αναφέρονται μάλιστα και παραδείγματα άλλων χωρών. Έτσι:

Στη Γαλλία προβλέπεται ήδη από το 1986, προθεσμία πληρωμής 30 ημερών για ευαλλοίωτα τρόφιμα και 20 ημερών για το φρέσκο κρέας, επι ποινή σημαντικών διοικητικών προστίμων.

Στην Ισπανία νόμος του 2010 προβλέπει προθεσμία πληρωμής 30 ημερών προκειμένου για φρέσκα και ευαλλοίωτα τρόφιμα.

Στην Ιταλία νόμος του 2012 αποκλείει τη δυνατότητα των συμβαλλομένων να ορίσουν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής.

27 March 2017
Banner