Στήριξη του γαλλικού τομέα κρέατος πουλερικών με 42,5 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Κομισιόν

21 February 2017

Στήριξη του γαλλικού τομέα κρέατος πουλερικών με 42,5 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Κομισιόν

Έκτακτα μέτρα στήριξης για τον τομέα του κρέατος πουλερικών της Γαλλίας αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει η Κομισιόν μετά το σημαντικό πλήγμα που έχει δεχθεί ο κλάδος από τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών. Τα μέτρα που ανέρχονται στο ύψος των 42,5 εκατ. ευρώ, εισάγονται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/295, ο οποίος δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού, η Ε.Ε. θα συμμετέχει κατά 50 % στη χρηματοδότηση των δαπανών που βαρύνουν τη Γαλλία για τη στήριξη της αγοράς κρέατος πουλερικών που επλήγη σοβαρά από τις 81 εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5, οι οποίες εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν από τη Γαλλία μεταξύ της 24ης Νοεμβρίου 2015 και της 5ης Αυγούστου 2016.

Τα μέγιστα επίπεδα ενωσιακής συγχρηματοδότησης ορίζονται:

-στα 40,0 εκατ. για την απώλεια παραγωγής χηνών και παπιών εντός της απαγορευμένης ζώνης και των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν μετά την εμφάνιση των τελευταίων τεσσάρων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, στις 15 Ιουλίου, 18 Ιουλίου, 25 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2016,

-στις 519,15 χιλ. για την απώλεια παραγωγής, τη θανάτωση και την καταστροφή σε σφαγεία ή σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής που έχουν φθάσει στο τέλος του κύκλου παραγωγής τους και ορνίθων αναπαραγωγής του είδους Gallus domesticus που βρίσκονται εντός της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης,

-στα 1,43 εκατ. για την παράταση των περιόδων ανάπαυσης, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, στις εκμεταλλεύσεις που παράγουν τυποποιημένα κοτόπουλα, βιολογικά, κοτόπουλα που φέρουν το σήμα «Label Rouge» ή κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, αρσενικούς νεοσσούς, φραγκόκοτες που φέρουν το σήμα «Label Rouge» και ελευθέρας βοσκής, γαλοπούλες και ορτύκια,

-στις 545,15 χιλ. για την απώλεια παραγωγής ζωντανών κοτόπουλων, φραγκοκοτών, γαλοπούλων, ορνίθων ωοπαραγωγής (όλα αυτά στο στάδιο έναρξης του παραγωγικού κύκλου), ζωντανών ενήλικων κοτόπουλων και ζωντανών ενήλικων φραγκοκοτών.

Σημειώνουμε ότι μόνον οι πληρωμές που θα έχουν διενεργηθεί από τη Γαλλία στους δικαιούχους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 το αργότερο, θα είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την Ένωση.

21 February 2017
Banner