Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων (βίντεο)

08 February 2019

Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων (βίντεο)

Καλύτερη δουλειά πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, και ειδικότερα στο πεδίο της μεταφοράς ζώων.

Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, ύστερα μάλιστα από παλαιότερα ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης που αφορούσαν την κακομεταχείριση των μεταφερόμενων ζώων. Για το θέμα μάλιστα έχει πραγματοποιηθεί Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου (πρόεδρος της Ευρωβουλής και αρχηγοί των πολιτικών ομάδων) που ανέθεσαν στην Επιτροπή Γεωργίας να εκπονήσει έκθεση σχετικά με το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι κανόνες της Ε.Ε. για το θέμα αυτό.

Είναι προφανές ότι το θέμα έχει οικονομική διάσταση, επίσης έχει συνέπειες στην ποιότητα των κρεάτων, όμως επίσης αγγίζει εύλογα τις ευαισθησίες των ανθρώπων που απαιτούν την καλή μεταχείριση των ζώων, αφού Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται είτε μεταξύ των κρατών μελών, είτε προς χώρες εκτός Ε.Ε., για μεγάλες αποστάσεις, για λόγους αναπαραγωγής, εκτροφής, περαιτέρω πάχυνσης και σφαγής, καθώς επίσης και για να χρησιμοποιηθούν για λόγους αναψυχής, σε διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς.

Σε αυτό το φόντο ήρθε τις προηγούμενες ημέρες το ψήφισμα που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, με το οποίο ζητά να ενισχυθούν οι ενωσιακοί κανόνες προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα μεταφερόμενα ζώα.

Πιο αυστηρές κυρώσεις

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές, η Επιτροπή Γεωργίας κάνει λόγο για ισχυρή και εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, «η οποία επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται σωστά σε ορισμένα κράτη μέλη».

Η Επιτροπή Γεωργίας ζητά από την Κομισιόν να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της Ε.Ε., και τα κράτη μέλη από την πλευρά τους πρέπει να ασκούν διώξεις για τις παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, εναρμονισμένες σε επίπεδο Ε.Ε., ανάλογα με τη ζημία, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης. Οι κυρώσεις αυτές, λένε οι ευρωβουλευτές, πρέπει να περιλαμβάνουν τη δήμευση των οχημάτων και την υποχρεωτική επανεκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την καλή διαβίωση των ζώων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Κομισιόν να αναπτύξει συστήματα γεωεντοπισμού που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της θέσης των ζώων και της διάρκειας των ταξιδιών στα οχήματα. Ζητούν επίσης ένα σύστημα με διαρκώς τροφοδοτούμενες πληροφορίες μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης, και αυστηρές ποινές για όσους συμπληρώνουν ψευδώς τα αρχεία καταγραφής ταξιδιού.

Συστάσεις

Για την καλύτερη προστασία των ζώων, οι εθνικές αρχές πρέπει:
• να πραγματοποιούν περισσότερους αιφνιδιαστικούς ελέγχους και ελέγχους βάσει κινδύνου,
• να ενημερώνουν τις αρχές όλων των χωρών από τις οποίες γίνεται διέλευση, εάν εντοπιστεί παραβίαση κανόνων,
• να ωθήσουν τους μεταφορείς να αναπτύξουν συστήματα για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων,
• να αναστείλουν ή να αφαιρέσουν την άδεια του μεταφορέα για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις,
• να απαγορεύσουν τη χρήση μη συμμορφούμενων οχημάτων και πλοίων και
• Να προσαρμόσουν τα λιμάνια στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων και να βελτιώσουν τούς πριν από τη φόρτωση ελέγχους.

Μείωση του χρόνου μεταφοράς

Οι χρόνοι διαδρομής των ζώων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, υποστηρίζει η Επιτροπή Γεωργίας, που κάνει λόγο για εναλλακτικές στρατηγικές, όπως τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίας κρέατος κοντά στον τόπο εκτροφής, σφαγή στο αγρόκτημα, μικρά κυκλώματα διανομής και απευθείας πωλήσεις. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τους κατάλληλους χρόνους διαδρομής για τα διάφορα είδη ζώων, αλλά και να αναπτύξει μια στρατηγική μετάβασης από τη μεταφορά ζώντων ζώων προς τη μεταφορά κρέατος και σφάγιων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όταν είναι δυνατόν.

Το ψήφισμα επιμένει επίσης ότι εάν τα στάνταρ μεταφοράς ζώων που ισχύουν σε Τρίτες Χώρες δεν ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά και δεν εφαρμόζονται σωστά, η Ε.Ε. θα πρέπει να μετριάσει τις διαφορές μέσω διμερών συμφωνιών ή, αν δεν είναι δυνατόν, να απαγορεύσει τη μεταφορά ζώντων ζώων σε αυτές τις Τρίτες Χώρες. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που συνορεύουν με Τρίτες Χώρες να παρέχουν χώρους ανάπαυσης όπου θα μπορούν τα ζώα να εκφορτωθούν και να λάβουν τροφή και νερό ενώ περιμένουν να φύγουν από την Ε.Ε.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας θα εξεταστεί τώρα από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

Ειδικό βίντεο για το θέμα δημοσίευσε το Ευρωκοινοβούλιο, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

08 February 2019
Banner
Banner