Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό του Υπ. Εργασίας

30 August 2017

Στη Βουλή το μίνι ασφαλιστικό του Υπ. Εργασίας

Ρυθμίσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει μεταξύ άλλων το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 9 οριστικοποιεί την ισχύ παλαιότερου νόμου που όριζε ότι οι ασφαλισμένοι αγρότες μπορούν, σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, να αναγνωρίσουν στον κλάδο κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου. Η εισφορά της αναγνώρισης από 1/1/17 ορίζεται λίγο πάνω από τα 82 ευρώ το μήνα.

Σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου (Άρθρο 11) προβλέπεται η δυνατότητα για ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν βάση υπολογισμού των εισφορών τους ανώτερη από εκείνη που προσδιορίζεται από το μηνιαίο εισόδημά τους. Μπορούν έτσι να αυξήσουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους, καταβάλλοντας αυξημένες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ένα αίτημα που έχουν από καιρό διατυπώσει διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις, όπως έχει κατά καιρούς αναφέρει η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας.

Επιπλέον, ρυθμίζεται (Άρθρο 17), για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της επικουρικής σύνταξης για τους μέχρι 31/12/2013 ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και μετά.

Κατά τα λοιπά, το νομοσχέδιο αποσυνδέει την ασφάλιση από την ιδιότητα των μηχανικών και των δικηγόρων, προβλέπει τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (διαδικασία επιστροφής με συμψηφισμό εφόσον υπάρχουν αμοιβαίες απαιτήσεις), διευκολύνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ανεξάρτητους απασχολούμενους να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ρυθμίζει θέματα για την απλήρωτη, αλλά και για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, προβλέπει ένα point system, έναν αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Επιπλέον, το νομοσχέδιο κάνει λόγο για αποκλεισμό των επιχειρήσεων που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, από κάθε μορφής δημόσια χρηματοδότηση (δημόσιες συμβάσεις, κοινοτικά κονδύλια, ΕΣΠΑ, κτλ.), σύντομη εκδίκαση των διαφορών για άκυρη απόλυση και για αποζημίωση απόλυσης, καθώς και η έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του εργοδότη.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητάς τους, αλλά και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

30 August 2017
Banner