Στα… μεγάλα σαλόνια της UECBV και η ΕΔΟΚ

20 July 2017

Στα… μεγάλα σαλόνια της UECBV και η ΕΔΟΚ

Μετά από κυοφορία μερικών μηνών, ολοκληρώθηκαν όλα τα απαραίτητα βήματα και πλέον η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV). Πρόκειται για μια εξέλιξη που, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΔΟΚ, είναι σημαντική και θα ωφελήσει όλο τον κλάδο του κρέατος, καθώς η Διεπαγγελματική θα την χρησιμοποιήσει για την εξασφάλιση και διασπορά όσο γίνεται πιο επίκαιρης και ακριβούς ενημέρωσης «ώστε οι εμπλεκόμενοι στον τομέα του κρέατος να αποφασίζουν με βάση την αντικειμενική γνώση της κατάστασης που προέρχεται από πηγές διεθνώς αναγνωρισμένες».

Η ΕΔΟΚ έχει ήδη πάρει μέρος, διά του Γενικού Διευθυντή της Ανδ. Γεωργούδη, στην ημερίδα που πραγματοποίησε η UECBV στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου, όπου το θέμα της συζήτησης ήταν η διαχείριση και αντιστροφή της αρνητικής εικόνας που συχνά μεταφέρεται στα μέσα ενημέρωσης σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση κρέατος. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, η Διεπαγγελματική θα αναλάβει τους επόμενους μήνες στη χώρα μας μια μεγάλη πρωτοβουλία για τη βελτίωση της εικόνας του κρέατος στην κοινωνία. Παράλληλα η Οργάνωση ετοιμάζεται και για να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση της UECBV που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Αναλυτικά, το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΔΟΚ ανακοινώνοντας την ένταξή της στη UECBV, αναφέρει:

«Η ΕΔΟΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει στους επαγγελματίες του κρέατος πως το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (European Livestock and Meat Trades Union - UECBV) στην πρόσφατη συνεδρίασή του έκανε δεκτή την αίτησή της για την εγγραφή της στην οργάνωση.

H UECBV που καλύπτει τον εμπορικό τομέα της κτηνοτροφίας και τις συναλλαγές του κρέατος, έχει μέλη της, Εθνικές Οργανώσεις των χωρών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών που εκπροσωπούν στη χώρα τους ή διεθνώς, την αγορά του ζωικού κεφαλαίου, τους εμπόρους ζώντων ζώων και κρέατος και τη βιομηχανία του κρέατος (σφαγεία, εργαστήρια τεμαχισμού και παρασκευάσματα κρέατος).

Η αποστολή της UECBV είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο να εξασφαλίζεται ότι, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος καθώς και η βιομηχανία κρέατος της ΕΕ (οι κτηνοτρόφοι, οι αγορές ζωικού κεφαλαίου, οι έμποροι ζώντων ζώων, τα σφαγεία , τα εργαστήρια τεμαχισμού, οι μονάδες παρασκευής κρέατος, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς), μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας γενικότερα, ασκώντας αποτελεσματικό ανταγωνισμό με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην UECBV συμμετέχουν 53 εθνικές οργανώσεις που προέρχονται από 24 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώσεις από την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία καθώς και τρείς διεθνείς σχετικές οργανώσεις. Συνολικά, εκπροσωπούνται στην UECBV μέσω των εθνικών οργανώσεων και των διεθνών ομοσπονδιών που είναι μέλη της, 20.000 περίπου επιχειρηματικές μορφές όλων των μεγεθών που αντιστοιχούν σε 230.000 θέσεις εργασίας.

H UECBV παρέχει στα μέλη της πληροφορίες και τεχνογνωσία με βάση την αντικειμενική διαχείριση και επεξεργασία των επίκαιρων στοιχείων που συγκεντρώνει, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και την χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει την έδρα της και τον διοικητικό της μηχανισμό στις Βρυξέλλες, όπου διατηρεί στενή επαφή με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς , και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημόσια διαβούλευση για οποιοδήποτε θέμα επηρεάζει τον τομέα του κρέατος στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η κεντρική διοίκηση της UECBV εκτός από τη διαχείριση της λειτουργίας του οργανισμού, συντονίζει το έργο των εμπειρογνωμόνων της μέσω τμημάτων και επιτροπών που εξετάζουν τα προβλήματα του τομέα του κρέατος, του διεθνούς εμπορίου και των ζώντων ζώων. Όπου είναι απαραίτητο, μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων του τομέα του κρέατος διαμορφώνει τις θέσεις της οργάνωσης σε βασικά θέματα οι οποίες, μετά την έγκριση των οργάνων της UECBV, κοινοποιούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να διαμορφώσουν τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις.

Η UECBV προωθεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ευρωπαϊκού τομέα του κρέατος στους τομείς, της κτηνοτροφίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, της υγείας και προστασίας των καταναλωτών, της υγιεινής και ευζωίας του ζωικού κεφαλαίου, της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού, των εμπορικών, φορολογικών και κοινωνικών υποθέσεων ων σχετικών με τον κλάδο και με τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η ΕΔΟΚ με την εγγραφή της στην UECBV δεσμεύεται απέναντι στους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, από την παραγωγή μέχρι την λιανική πώληση αλλά και απέναντι στους άλλους φορείς όπως το ΥΠΑΑΤ, ο ΕΦΕΤ , ο ΕΛΓΟ και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, να έχει στη διάθεσή τους τις πληροφορίες που παρέχει η οργάνωση για την κατάσταση της αγοράς του κρέατος τόσο ως προς το εμπορικό μέρος όσο και γενικότερα στις ενότητες δράσεων που αναφέρθηκαν.

Η ΕΔΟΚ με τον τρόπο αυτόν κινείται στο πλαίσιο του σκοπού της που είναι η εξασφάλιση και διασπορά όσο γίνεται πιο επίκαιρης και ακριβούς ενημέρωσης ώστε οι εμπλεκόμενοι στον τομέα του κρέατος να αποφασίζουν με βάση την αντικειμενική γνώση της κατάστασης που προέρχεται από πηγές διεθνώς αναγνωρισμένες. Ταυτόχρονα η ΕΔΟΚ θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις οποίες θα διαμορφώνει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα συμφέροντα της χώρας μας.

Με την ευκαιρία της έναρξης της δραστηριοποίησης της ΕΔΟΚ στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται με τη συμμετοχή της στην UECBV, επισημαίνουμε πως τα συμφέροντα του τομέα του κρέατος στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά. Η ΕΔΟΚ έχοντας ευρύτερη βάση από κάθε άλλη κλαδική οργάνωση στον τομέα, είναι κατά τεκμήριο σε θέση να διαχειρίζεται καταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων επαγγελματιών και κυρίως αφορούν στις μεταξύ του σχέσεις. Με αυτό το σκεπτικό απευθύνουμε σε όλους ένα μήνυμα ενότητας και συνεργασίας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας και την ανάπτυξη του τομέα του κρέατος.

Ταυτόχρονα η ΕΔΟΚ ανακοινώνει πως δια του Γενικού Διευθυντή της πήρε ήδη μέρος στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την UECBV στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου όπου συζητήθηκε η διαχείριση και αντιστροφή της αρνητικής εικόνας που συχνά μεταφέρεται στα μέσα ενημέρωσης σε ότι αφορά στην κατανάλωση κρέατος. Η UECBV εξετάζει άμεσα την εφαρμογή ενός επεξεργασμένου σχεδίου που θα ανατρέψει τις αρνητικές αντιλήψεις με θετικές δράσεις και επιστημονικά επιχειρήματα, τα οποία αναπτύσσονται ήδη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής κατάστασης και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωσή της είναι από τους στόχους της ΕΔΟΚ με υψηλή προτεραιότητα και σύντομα θα ανακοινώσουμε και την ανάληψη πρωτοβουλιών στην χώρα μας για τη βελτίωση της εικόνας του κρέατος στην κοινωνία».

20 July 2017
Banner