Στα 140 ευρώ η συνδεδεμένη στο βόειο κρέας

08 June 2017

Στα 140 ευρώ η συνδεδεμένη στο βόειο κρέας

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Απόφαση του αν. υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 615/52353/ 12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/ 2015) με θέμα “Λεπτομέρειες εφαρμογής χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής”».

Με την Απόφαση καθορίζεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στο ποσό των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

08 June 2017
Banner