Σύστηµα ιχνηλασιµότητας παρουσίασε στη συνέλευση των σφαγείων η G-Logic

11 February 2019

Σύστηµα ιχνηλασιµότητας παρουσίασε στη συνέλευση των σφαγείων η G-Logic

Story Highlights

  • Βασ. Μεγαλοβασίλης: Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλασιµότητας που επιβάλλει η νομοθεσία στα σφαγεία

Related Articles

Τη μελέτη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα σφαγεία και τη διακίνηση του κρέατος παρουσίασε στις αρχές του μήνα η εταιρεία G-Logic. Η παρουσίαση έγινε στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας, για λογαριασμό της οποίας μάλιστα εκπονήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη.

Η λειτουργία του συστήματος που παρουσιάστηκε στηρίζεται στη διασύνδεση των φορέων ελέγχου ΟΣΔΕ, ΕΛΟΓΑΚ και TRACES µε την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ιχνηλασιμότητας. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση από το στάβλο στο πιάτο, ενώ όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Σφαγείων Ελλάδας ζητεί από το ΥΠΑΑΤ να δοθεί μικρή παράταση στους ελέγχους προκειμένου να γίνει σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ και να διορθωθούν τα κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία σχετικά με την ιχνηλασιµότητα, λαμβανομένου υπόψη και του συστήματος ιχνηλασιµότητας για τα σφαγεία και τη διακίνηση που παρουσίασε η G-Logic στην Ένωση των Σφαγείων.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου η Ένωση Σφαγείων Ελλάδας πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση στη Θεσσαλονίκη όπου έλαβαν μέρος αρκετά σφαγεία από όλη τη χώρα καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέλευση η εταιρεία G-Logic παρουσίασε τη µελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της Ένωσης και αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιµότητας για τα σφαγεία και τη διακίνηση του κρέατος. Η εν λόγω μελέτη έγινε ύστερα από υποδείξεις στελεχών της Ένωσης τα οποία πραγματοποίησαν οργανωμένες επισκέψεις σε Νορβηγία, Ολλανδία και Γερμανία, όπου και τους παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα συστήματα.

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στη διασύνδεση των φορέων ελέγχου ΟΣΔΕ, ΕΛΟΓΑΚ και TRACES µε την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ιχνηλασιµότητας ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση από το στάβλο στο πιάτο. Βασικό ρόλο για τη λειτουργία του συστήματος παίζει ο υπεύθυνος εκτροφής (οι εκπρόσωποι των σφαγείων τονίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι µόνο κτηνίατροι αλλά θα µπορούν να είναι και άλλης ειδικότητας σχετικής µε τη ζωοτεχνία) ο οποίος έχει την υποχρέωση να τηρεί ηλεκτρονικά και να ενημερώνει το ΟΣΔΕ µε τα απαραίτητα στοιχεία όπως απογραφή πληθυσμού, µεταβολές ζωικού κεφαλαίου κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα εκδίδεται η ηλεκτρονική άδεια διακίνησης του ζώου προς το σφαγείο και θα ενημερώνεται η βάση δεδομένων. Το σφαγείο για κάθε ζώο που του έχει χρεωθεί θα εκδίδει ηλεκτρονικά ένα µοναδικό TRACE ID µε τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα ακολουθούν το σφάγιο και θα χρεώνει ηλεκτρονικά τα σφάγια στους διακινητές ενώ θα ενημερώνεται η βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ καθώς και το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΟΓΑΚ. Εάν το σφάγιο επεξεργαστεί περαιτέρω θα εκδίδεται ένα νέο TRACE ID το οποίο θα είναι συνδεδεμένο µε το προηγούμενο. Αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές επιδράει µεταποιητική διαδικασία επί του σφάγιου / προϊόντος. Έτσι ο τελικός καταναλωτής θα µπορεί είτε µέσα από ιστοσελίδα είτε µέσα από ηλεκτρονική εφαρμογή τηλεφώνου (Αpp) να ανατρέξει σε όλες τις πληροφορίες ιχνηλασιµότητας.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μεγαλοβασίλης Βασίλης η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλασιµότητας που επιβάλλει η νομοθεσία στα σφαγεία.

Τέλος επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί µια παράταση στους ελέγχους ώστε να γίνει µια σύσκεψη υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ για να διορθωθούν τα κενά που υπάρχουν στη νομοθεσία καθώς µε την απόφαση του Υπουργείου η ιχνηλασιµότητα δεν ξεκινάει από το στάδιο της εκτροφής. Έτσι εάν ο τρόπος ιχνηλασιµότητας µείνει ως έχει απλά θα νομιμοποιηθούν τα “βαφτίσια” που γίνονται και δεν θα λυθεί το πρόβλημα της ελληνικής κτηνοτροφίας».

11 February 2019
Banner