Οι προτεραιότητες για τη νέα Διοίκηση της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας

06 December 2021

Οι προτεραιότητες για τη νέα Διοίκηση της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας

Την επίσημη ανακοίνωση για τη Γενική της Συνέλευση και την ακόλουθη εκλογική διαδικασία εξέδωσε η Ένωση Σφαγείων Ελλάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Διενεργήθηκε το Σάββατο 20/11/2021 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα λόγω των ανατροπών που έχει επιφέρει η πανδημία στο περιβάλλον που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σφαγεία της χώρας. Η συνεχόμενη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αφού όπως επισημάνθηκε και από μέλη της Ένωσης συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2020 το κόστος της κιλοβατώρας είναι σχεδόν τριπλάσιο, καθώς και η ανάγκη για δημιουργία μιας νέας διεπαγγελματικής οργάνωσης, ενός νέου φορέα που θα στεγάζει όλο τον τομέα του κρέατος, απασχόλησαν ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. Επίσης θίχτηκε το θέμα της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τις θρησκευτικές σφαγές, με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η συνέλευση έληξε με την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τη συγκρότησή του σε σώμα, ενώ στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εξειδικευτούν οι δράσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Σύνθεση νέου Δ.Σ.

Βασίλειος Μεγαλοβασίλης (S40), Πρόεδρος
Δημήτριος Μπέλλας (S14), Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Πούλος (S98), Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Στραβογιάννης (S32), Ταμίας
Αθανάσιος Κασίδης (S41), Μέλος

06 December 2021
Banner
Banner