Ανανέωση της συνεργασίας του ΟΚΑΑ με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

19 January 2021

Ανανέωση της συνεργασίας του ΟΚΑΑ με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ανανέωση της συνεργασίας του με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.).

Πρόκειται για τη χρονική ανανέωση της σύμβασης με την οποία ο ΟΚΑΑ παραχωρεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού»ένα κατάστημα συντήρησης και αποθήκευσης τροφίμων εντός της Κεντρικής Αγοράς στην Κρεαταγορά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Μέσω της συμφωνίας που έχουν συνάψει οι δύο πλευρές, ο ΟΚΑΑ έχει παραχωρήσει χώρο συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. με χωρητικότητα 15-20 παλετών και με καταψύξεις χωρητικότητας 10-12 παλετών.

Η συνέργεια των δύο Οργανισμών έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί Σπίτια και ο ΟΚΑΑ εγκαταστάσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κοινός στόχος είναι η αποθήκευση και  συντήρηση των αγαθών διατροφής που αφορούν στο σύνολο των 14 Σπιτιών, αλλά και των 14 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας με προβλήματα Διαβίωσης, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά.

Την ανανέωση της σύμβασης υπέγραψαν οι Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, και Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Μετά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας, ο Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ ανέφερε σχετικά: «Ο ΟΚΑΑ ανέκαθεν ενδιαφέρεται και αποδεικνύει στην πράξη την παροχή στήριξης προς όσους τα χρειάζονται, και μάλιστα σε σχέση με ένα από τα πλέον σημαντικά αγαθά, αυτό της τροφής. Παράλληλα, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας προσπαθεί να εξελίσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τηρώντας τη δέσμευσή του στην υπεύθυνη ανάπτυξη και την κοινωνική συνεισφορά. Βασική παράμετρος της λειτουργίας, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας του ΟΚΑΑ είναι να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και παράλληλα συμβάλλουν στην εν γένει κοινωνική πρόοδο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία μας με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία φέτος συμπληρώνει έξι έτη. Μάλιστα, εκτείνεται σε αρκετές δράσεις, ενώ πάντοτε προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε τις έκτακτες ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού», και να τις καλύπτουμε, είτε άμεσα είτε μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης στοχευμένων δράσεων και ενεργειών, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες- συνεργάτες μας. Ο ΟΚΑΑ αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευση και την στήριξή του προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της μεγάλης σημασίας έργου που επιτελεί σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα που αφορά παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη».

Ο ΟΚΑΑ, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο όσο και πολυεπίπεδο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, από τα τέλη του πρώτου τρίμηνου του 2015 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της Τράπεζας Ειδών, την οποία παραχώρησε δωρεάν σε ειδικό χώρο εντός των εγκαταστάσεων της Κρεαταγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προς τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η Τράπεζα Ειδών, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, συντήρηση και διαλογή τροφίμων, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στα Σπίτια που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε Φορείς, αλλά και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης (πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με άνεργους γονείς κ.α.).

19 January 2021
Banner
Banner