Συμφώνησαν ότι διαφωνούν για υποχρεωτική σήμανση προέλευσης στα τρόφιμα οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

17 December 2019

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν για υποχρεωτική σήμανση προέλευσης στα τρόφιμα οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

Το ζήτημα της ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση των προϊόντων διατροφής έφερε στο τραπέζι του Συμβουλίου της Ε.Ε. η Ελλάδα, από κοινού με άλλα κράτη μέλη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., εξ ονόματος της γαλλικής, της ελληνικής, της ιταλικής, της πορτογαλικής και της ισπανικής αντιπροσωπείας, η Γαλλία έθεσε στο Συμβούλιο το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση των τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προαναφερθείσες αντιπροσωπίες έκριναν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Οι αντιπροσωπείες ζήτησαν τη βελτίωση της επισήμανσης προέλευσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από τη φάρμα στο πιάτο», και επιπλέον την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση προέλευσης των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων, αναφέροντας πως αναμένουν τις προτάσεις της Κομισιόν στο θέμα αυτό.

Πρέπει να σημειωθεί βεβαίως ότι τα ζητήματα αυτά δεν βρίσκουν άπαντες σύμφωνους, και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην ανακοίνωση του Συμβουλίου σημειώνεται ότι «κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για την υποχρεωτική επισήμανση, τουλάχιστον για ορισμένους τομείς».

17 December 2019
Banner