Διαβούλευση 12 εβδομάδων για νέο Κανονισμό σχετικά με την επισήμανση τροφίμων

15 December 2021

Διαβούλευση 12 εβδομάδων για νέο Κανονισμό σχετικά με την επισήμανση τροφίμων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα, δρομολογεί η Κομισιόν. Στόχος είναι η αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και η υποβολή νομοθετικής πρότασης στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κράτη μέλη έως το τέλος του 2022.

Η διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2022, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Θα καταλήξει, δε, στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα.

Η αναθεώρηση αφορά τέσσερεις τομείς: Διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας / θρεπτικά συστατικά, Επισήμανση της προέλευσης, Σήμανση ημερομηνίας και Επισήμανση οινοπνευματωδών ποτών.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε με αφορμή τη διαβούλευση: «Ο ρόλος των καταναλωτών και οι επιλογές που κάνουν είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της μετάβασης σε πιο υγιή και βιώσιμα τρόφιμα. Όσο πιο σαφής είναι η επισήμανση, τόσο πιο εύκολο είναι να παράσχουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές, πράγμα που αποτελεί κεντρικό στόχο της Στρατηγικής μας “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η σαφέστερη επισήμανση θα μας βοηθήσει επίσης να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα της τροφικής αλυσίδας. Οι καταναλωτές ζητούν εδώ και πολλά χρόνια να έχουν σαφείς και πλήρεις πληροφορίες για τα τρόφιμα που αγοράζουν, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προέλευσή τους. Ζητώ ευρεία συμμετοχή σε αυτή τη διαβούλευση, ώστε να μας βοηθήσετε να υποβάλουμε μια όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη πρόταση και να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα λειτουργεί για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στους πολίτες».

Η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, έως τις 7 Μαρτίου 2022, αναμένεται να συγκεντρώσει τις απόψεις τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες ενδιαφερόμενους φορείς. Η διαβούλευση θα τροφοδοτήσει τα στοιχεία που θα στηρίξουν την εκτίμηση επιπτώσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Προβλέπονται ήδη πρόσθετες δραστηριότητες διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων ερευνών και συνεντεύξεων με οργανώσεις ενδιαφερόμενων μερών και αρχές των κρατών μελών, για τη συλλογή πιο λεπτομερών και τεχνικών πληροφοριών.

15 December 2021
Banner
Banner