Σήμα καλής διαβίωσης των ζώων και διατροφική επισήμανση στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας

14 December 2020

Σήμα καλής διαβίωσης των ζώων και διατροφική επισήμανση στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου θα γίνει στις Βρυξέλλες η επόμενη σύνοδος των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρ. Ένωσης, υπό την προεδρία της Γερμανίδας υπουργού Τροφίμων, Γιούλια Κλόκνερ.

Στα βασικά θέματα της συνάντησης συγκαταλέγονται θέματα αλιείας, αλλά σημαντική θέση στην ατζέντα καταλαμβάνουν επίσης η συζήτηση για ένα ενιαίο σήμα καλής μεταχείρισης των ζώων σε όλη την Ε.Ε., όπως και η διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, τα θρεπτικά χαρακτηριστικά και την επισήμανση προέλευσης.

Ειδικότερα όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, οι υπουργοί θα αναζητήσουν συναίνεση για τα συμπεράσματα σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό σήμα για τρόφιμα που παράγονται σύμφωνα με πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων υψηλότερα από εκείνα που προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. Τα κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει την ιδέα μιας τέτοιας ετικέτας που θα επιτρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η καλή μεταχείριση των ζώων σε ολόκληρη την Ε.Ε., θα επιβραβεύει τους παραγωγούς που ακολουθούν υψηλότερες απαιτήσεις και θα δίνει το περιθώριο στους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα με υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Σχετικά με το επίσης σημαντικό θέμα της διατροφικής επισήμανσης, των διατροφικών προφίλ και της σήμανσης προέλευσης, οι υπουργοί θα συζητήσουν ενός προσχεδίου που θα προσπαθεί να συγκεράσει τις διαφορετικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκλίνουσες απόψεις των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει σχετικά με τη σημασία που έχει η σήμανση προέλευσης για τους καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς, ενώ έχουν αποδεχθεί την απόφαση της Κομισιόν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της επέκτασης της υποχρεωτικής ένδειξης προέλευσης σε περισσότερα προϊόντα.

Όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση στη συσκευασία (δείτε σχετικά εδώ), τα κράτη μέλη εμφανίζονται διχασμένα ανάμεσα σε ένα σύστημα χρωματικού κώδικα που θα αξιολογεί τη θρεπτική αξία ενός τροφίμου και σε ένα σύστημα που θα δίνει έμφαση στο ενεργειακό και το θρεπτικό περιεχόμενο του τροφίμου. Υπενθυμίζουμε ότι η Κομισιόν έχει από τον Μάιο εκφράσει την πρόθεση να υιοθετήσει ενιαίο υποχρεωτικό σύστημα διατροφικής επισήμανσης τροφίμων.

Κατά τα λοιπά, η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τη διάσκεψη με θέμα «ψηφιοποίηση και γεωργία» που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σχετικά με τη φετινή διάσκεψη των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών της Ε.Ε. Επιπλέον, η κροατική αντιπροσωπία θα απευθύνει έκκληση για παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των ειδικών μέτρων για τη νόσο COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για επιπλέον έξι μήνες το 2021.

14 December 2020
Banner