Σεμινάριο για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές

12 June 2017

Σεμινάριο για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές

Σεμινάριο για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές διοργανώνει το Τμήμα Προστασίας των Ζώων της διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρες 9π.μ.-2μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, τηλ. 210-6597000).

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα, τα θέματα που θα παρουσιασθούν είναι:
- Περιγραφή του νομικού πλαισίου για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές με ιδιαίτερη αναφορά στη Σύσταση 2016/336/ΕΚ της Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων, όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με τη μείωση της ανάγκης κοπής της ουράς
- Δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου ευζωίας των χοίρων στο επίπεδο της εκτροφής, που περιλαμβάνουν το σταβλισμό των ζώων, καθώς και τις ορθές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που εφαρμόζονται για την κοπή οδόντων και ουράς, τον ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων, τον εμπλουτισμό της στρωμνής με ειδικά υλικά, κ.ά.). Για το συγκεκριμένο θέμα θα συμπεριληφθούν και άλλες σχετικές εισηγήσεις.

Σημειώνεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

[Με πληροφορίες από Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας]

12 June 2017
Banner
Banner