Σε συνέργειες για την ανάπτυξη του κλάδου καλεί το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

29 March 2019

Σε συνέργειες για την ανάπτυξη του κλάδου καλεί το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος

Στη σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος – ΙΠΚ, το οποίο φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου επεξεργασίας κρέατος, να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης καθώς και ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των κλαδικών θεμάτων προχώρησε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.

Όπως τονίσθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, «έχει αναγνωρισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα κρέατος η αναγκαιότητα συνεργασίας της επιστημονικής – ακαδημαϊκής κοινότητας, των ελεγκτικών φορέων του κράτους, των επιστημόνων από τους χώρους παραγωγής καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων παρασκευής προϊόντων κρέατος».

Η συνεργασία και οι συνέργειες των διαφορετικών φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τις εν λόγω Ομάδες επιστημόνων, με τον διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό τους χαρακτήρα, αποτελούν παράλληλα βασική καινοτομία και αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είτε σε επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας, είτε στο επίπεδο της αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Με βάση τα ανωτέρω, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο Ι.Π.Κ. είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν, χωρίς ουδεμία οικονομική τους υποχρέωση, όλοι όσοι ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος και επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο με το προφίλ και τις αρχές του ΙΠΚ, που φιλοδοξεί να συμβάλει στο να δυναμώσει η κοινή προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική μας οικονομία.

Για κάθε διευκρίνιση και για ενδιαφέρον εγγραφής στο Ινστιτούτο, αρμόδια η Κατερίνα Στασινοπούλου, ipk@sevek.gr  τηλ. 210.3253237.

29 March 2019
Banner