Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για την διαχείριση των συσκευασιών

13 October 2016

Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για την διαχείριση των συσκευασιών

Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έθεσε τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη διαβούλευση, μπορούν να το κάνουν μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00π.μ.

Με το ν/σ, η κυβέρνηση αποσκοπεί στη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν :

α) στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων

β) στην κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων

γ) στη θέσπιση στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, το νομοσχέδιο στοχεύει:

- στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,

- στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων

- στην εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4042/2012,ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 (άρθρα 1 και 4), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στη διαβούλευση, κλικ εδώ.

13 October 2016
Banner
Banner