Σε διαβούλευση σ/ν του Υπ. Εσωτερικών με πρόβλεψη για τις θρησκευτικές σφαγές

01 March 2022

Σε διαβούλευση σ/ν του Υπ. Εσωτερικών με πρόβλεψη για τις θρησκευτικές σφαγές

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέχρι την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το Άρθρο 50 του σ/ν που έθεσε σε διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, αναφέρεται στη θρησκευτική σφαγή ζώων, επιχειρώντας επικαιροποίηση και εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα:

Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι απαγορεύεται η θανάτωση χερσαίων ζώων στα σφαγεία εφόσον δεν προηγηθεί αναισθητοποίηση, εν τούτοις αυτή η πρόβλεψη δεν θα εφαρμόζεται για τα χερσαία ζώα που υποβάλλονται «σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή», υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο (όπως ακριβώς ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1099/2009).

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι προβλέψεις του προαναφερθέντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται και για τις εργασίες χειρισμού και ακινητοποίησης των ζώων που σφάζονται σύμφωνα με τον λατρευτικό τύπο.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα της λατρευτικής σφαγής είχε έρθει πρόσφατα στη δημοσιότητα, όταν τον περασμένο Οκτώβριο το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε προηγούμενη Υπουργική Απόφαση η οποία καθόριζε τις προϋποθέσεις για τη θρησκευτική σφαγή ζώων.

01 March 2022
Banner
Banner