Διαβούλευση για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης

23 March 2022

Διαβούλευση για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναρτήθηκε το  προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Η διαβούλευση θα λάβει χώρα έως και τις 27 Μαρτίου 2022  και ώρα 23:59. Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  akessisi@hq.minagric.gr και entamposi@hq.minagric.gr

23 March 2022
Banner
Banner