Σε αγορές με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης θα εστιάσουν τα προγράμματα προώθησης του 2019

15 November 2018

Σε αγορές με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης θα εστιάσουν τα προγράμματα προώθησης του 2019

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 ενέκρινε χθες 14/11 η Κομισιόν. Για την προώθηση αγροτικών προϊόντων προβλέπεται ότι θα διατεθούν 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που θα επιλεγούν για συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. - αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018.

Συγκεκριμένα, 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Κατανομή του προϋπολογισμού ανά προτεραιότητα για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2019. ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση

Στο εσωτερικό της Ε.Ε., δίνεται έμφαση σε εκστρατείες προώθησης των διαφόρων ευρωπαϊκών συστημάτων και σημάτων ποιότητας, όπως η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και τα βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, ένα ποσοστό της χρηματοδότησης προορίζεται για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, όπως το ρύζι από βιώσιμες καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Τα τελευταία επιλέχθηκαν ειδικά με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. [ΚΛΙΚ στην παρακείμενη εικόνα για μεγέθυνση]

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες εκστρατείες θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2019. Θα απευθύνονται σε ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως εμπορικές ενώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για την προώθηση γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Σημείωση:
Απλό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα προώθησης που υποβάλλεται από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος.
Πολυπρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο προτείνουσες οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.

15 November 2018
Banner