Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ΕΔΟΚ – Meet the EU Lamb σε Σαουδική Αραβία και Εμιράτα

01 December 2021

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ΕΔΟΚ – Meet the EU Lamb σε Σαουδική Αραβία και Εμιράτα

Τα αποτελέσματα για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων τα οποία εγκρίθηκαν φέτος, έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τα προγράμματα που οργανώσεις από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υποβάλλουν την άνοιξη εκάστου έτους και κατόπιν της αξιολόγησης εγκρίνονται για χρηματοδότηση και δημοσιεύονται εντός του Νοεμβρίου όσα από αυτά πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Για φέτος, υποβλήθηκαν 142 Απλά προγράμματα (από οργανώσεις προερχόμενες από ένα κράτος-μέλος) και εγκρίθηκαν τα 52. Επίσης, υποβλήθηκαν 56 Πολύ-προγράμματα (κοινές προτάσεις από οργανώσεις προερχόμενες από περισσότερα του ενός κράτους-μέλους) και εγκρίθηκαν 33.

Ελληνικό ενδιαφέρον για τον κλάδο του κρέατος έχει το εγκριθέν πρόγραμμα που υπέβαλε η ΕΔΟΚ από κοινού με τον Παγκύπριο Οργανισμό Αιγοπροβατοτρόφων, το οποίο αφορά χρηματοδότηση προγράμματος προώθησης αιγοπρόβειου κρέατος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατ.€ (εκ των οποίων 2,21 εκατ. η ενωσιακή χρηματοδότηση) και τριετούς διάρκειας.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι Meet the EU Lamb και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αποσκοπεί να τονίσει τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος από την άποψη της ποιότητας, της γεύσης, της υψηλής θρεπτικής αξίας και της υγείας. Θα αναδείξει εξίσου τις μεθόδους παραγωγής του ευρωπαϊκού αιγοπρόβειου κρέατος εστιάζοντας στην ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας. Σκοπούμενος στόχος είναι η ενημέρωση και η προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της κατανάλωσης και του μεριδίου αγοράς στις αγορές-στόχος (Ην. Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία).

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή (Πολυ-προγράμματα) εγκρίθηκαν εν συνόλω 4 προτάσεις που αφορούν αμιγώς την προώθηση κρέατος. Τα άλλα τρία αφορούν:

-Πρόταση οργανώσεων από Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο για προώθηση βόειου σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία – Προϋπολογισμός 2,33 εκατ.€ και διάρκεια 1 έτος.

-Πρόταση οργανώσεων από Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Δανία για προώθηση κρέατος πουλερικών στις αγορές Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας – Προϋπολογισμός 3,26 εκατ.€ και διάρκεια 2 έτη.

-Πρόταση οργανώσεων από Ισπανία, Ιταλία για προώθηση βόειου κρέατος στις αγορές Κίνας και Ν. Κορέας – Προϋπολογισμός 2,35 εκατ.€ και διάρκεια 3 έτη.

Στα Απλά προγράμματα, οκτώ ήταν οι προτάσεις που αφορούσαν αμιγώς κρέας και προϊόντα του και πήραν την έγκριση για χρηματοδότηση: τρεις από οργανώσεις της Ιταλίας, μία από οργάνωση της Ισπανίας, δύο από Ιρλανδία, μία από Πολωνία, μία από Ολλανδία.

01 December 2021
Banner
Banner