185,9 εκατ. € για προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων θα διαθέσει η Ε.Ε. το 2022

16 December 2021

185,9 εκατ. € για προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων θα διαθέσει η Ε.Ε. το 2022

Το συνολικό ποσό των 185,9 εκατ. ευρώ έχει δεσμευτεί για το 2022 όσον αφορά την προώθηση ενωσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός Ε.Ε. Όπως και το 2021, η πολιτική προώθησης του επόμενου έτους επικεντρώνεται σε γεωργικά προϊόντα και πρακτικές που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα της Ε.Ε., τα οπωροκηπευτικά, η βιώσιμη γεωργία και η καλή μεταχείριση των ζώων.

Δείτε επίσης: Καμπάνια #StopEUMeatAds για αποκλεισμό του κρέατος από τα προγράμματα προώθησης τροφίμων

Οι εκστρατείες προώθησης θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές τόσο στην Ε.Ε. όσο και παγκοσμίως σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της ΕΕ και τη συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα υπέρ της δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον. Εντός της Ε.Ε., θα προωθηθούν η υγιεινή και η ισορροπημένη διατροφή μέσω εκστρατειών υπέρ της αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

Όπως ανακοινώνει η Κομισιόν, «η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα στηρίξει τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία και της Ανακοίνωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» («End the cage age»), για μια νέα εποχή χωρίς κλουβιά».

Δείτε και: Δημόσια έκκληση να μην αποκλειστούν τα προϊόντα κρέατος από τα προγράμματα προώθησης

Επιπλέον, για να αυξηθεί η συνοχή με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οπτικό υλικό προώθησης των εκστρατειών θα πρέπει να παραπέμπει στις διαιτολογικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα τρόφιμα της στοχευόμενης χώρας της Ε.Ε.

Οι εκστρατείες θα εστιάσουν επίσης στην προβολή των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, όπως οι  γεωγραφικές ενδείξεις στην Ε.Ε.

Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός της Ε.Ε., καθορίζονται προτεραιότητες για αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Με τις εκστρατείες που θα επιλεγούν για άλλη μία χρονιά, αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε., να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2022. Σημειώνεται ότι ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και τις προτάσεις τους.

Ο Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσεσχετικά: «Η προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, στην ΕΕ και παγκοσμίως, αποτελεί σημαντική διάσταση της στήριξης της Επιτροπής σε αγρότες και παραγωγούς. Η ενωσιακή πολιτική προώθησης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη βιολογική γεωργία και ως προς πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, σε συνδυασμό με την προώθηση των νωπών φρούτων και λαχανικών, που είναι απαραίτητα για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά πρέπει να αυξηθεί εάν θέλουμε να συμμετάσχουν περισσότεροι παραγωγοί στην πράσινη μετάβαση».

16 December 2021
Banner