ΣΒΕ: Οκτώ δέσμες προτάσεων για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής μεταποίησης

23 April 2020

ΣΒΕ: Οκτώ δέσμες προτάσεων για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής μεταποίησης

Υπόμνημα «θέσεων και προτάσεων» για τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν την «επόμενη μέρα» της λήξης της κρίσης από τον COVID-19 κατέθεσε προς την κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Στόχος των προτάσεων η έμπρακτη στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία, και η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με διατήρηση των θέσεων εργασίας και παράλληλη στήριξη της βιωσιμότητας των υγιών βιομηχανιών της χώρας.

«Η πανδημία από τον COVID-19 ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επιλογής συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, που θα την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη από διεθνείς αναταράξεις όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο δίμηνο» σημειώνει ο ΣΒΕ στο υπόμνημά του και προτείνει η μεταποιητική δραστηριότητα να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης.

«Αυτή η στρατηγική επιλογή της χώρας θα βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να βιώνει στο μέλλον ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις από τις σημερινές, εφόσον ξανασυμβεί παρόμοιας έκτασης κρίση. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ, για την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, και για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την “επόμενη μέρα”», δημοσιοποίησε οκτώ (8) δέσμες προτάσεων, ως ακολούθως:

  • Ενίσχυση ρευστότητας
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας - Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών
  • Πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος
  • Εξορθολογισμός και προσαρμογή του μέτρου «Αναστολής Σύμβασης Εργασίας»
  • Θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας
  • Ειδική μέριμνα για την αναλογική στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων
  • Επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων
  • Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της βιομηχανίας

Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος και η ανάλυση των θέσεων και των προτάσεων του ΣΒΕ, θα βρείτε εδώ. Στόχος η αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, και η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόμενη μέρα»

23 April 2020
Banner
Banner