Γεωτεχνικοί: Αναγκαία η ρύθμιση του τοπίου της τηλεργασίας

15 May 2020

Γεωτεχνικοί: Αναγκαία η ρύθμιση του τοπίου της τηλεργασίας

Με την κατάσταση λοκντάουν που είχε δημιουργήσει για εβδομάδες η ανάγκη περιορισμού της πανδημίας, η τηλεργασία είχε γίνει απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής ζωής πολλών εργαζομένων. Και για μερικούς από αυτούς εξακολουθεί να είναι.

Αυτό συμβαίνει βεβαίως και για τους Γεωτεχνικούς του Δημοσίου, οι οποίοι όμως είναι και μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο πεδίο (π.χ. στην αυτοψία στο Δάσος από τον Δασολόγο, στην παραλαβή του Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης από τον Γεωπόνο, στη εφαρμογή προγράμματος Κτηνιατρικών ελέγχων από τον Κτηνίατρο, στον έλεγχο του έργου από τον Γεωλόγο, στην παρουσία στην Ιχθυόσκαλα του Ιχθυολόγου, κλπ.).

Με αφορμή τις νέες συνθήκες και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, αλλά και με δεδομένο ότι μέρος των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης μεταφέρθηκε εκτάκτως τις προηγούμενες εβδομάδες σε πρακτική τηλεργασίας, η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών του Δημοσίου διατυπώνει τη γνώμη ότι δεν πρέπει να παραμείνει γενικό και αφηρημένο το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας, αντιθέτως πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις προστασίας των εργαζομένων.

Η ΠΟΓΕΔΥ, λοιπόν, καταθέτει παρατηρήσεις και προτάσεις για μια συζήτηση την οποία «οφείλει η Πολιτεία να την κάνει έγκαιρα και ανοιχτά και με σεβασμό  στα δικαιώματα και στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων».

Σε έγγραφό της προς τον υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο και τον υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη, η ΠΟΓΕΔΥ διατυπώνει συνοπτικά τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της:

1. Η τηλεργασία να αποτελεί Μέσο Προστασίας στην πανδημία και σε άλλες έκτακτες συνθήκες για την Πολιτική Προστασία και όχι διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, όπως θεσπίστηκε στις πρόσφατες ΠΝΠ. Να τηρηθεί η πρόβλεψη της ΕΣΣΕ και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για συναίνεση του εργαζόμενου με δήλωση του για τηλεργασία. Είναι εθελοντική μορφή εργασίας τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη και έτσι πρέπει να παραμείνει. Όσοι μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, να συνεχίσουν να το κάνουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή έκτακτα δεδομένα. Επειδή όμως κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον και στο σπίτι του καθενός, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι μπορούν εν δυνάμει να εργαστούν από την οικεία τους και η τηλεργασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη για κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη μετά το πέρας της πανδημίας. Η μονομερής αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος και η   απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον για μακρά χρονικά διαστήματα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην προσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.   

2. Ο εκάστοτε εργοδότης/ Yπηρεσία του Δημοσίου πρέπει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση που δεν δύναται να το κάνει αυτό η υπηρεσία και εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει μόνος του τέτοιο εξοπλισμό, πρέπει να λάβει κάποια αποζημίωση για την χρήση και συντήρησή του και αυτή η αποζημίωση να καταβάλλεται για όσο τουλάχιστον επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες. Από πού τεκμαίρεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει εγκατεστημένο στο σπίτι του τεχνολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για τηλεργασία ή και ακόμη και αν τον κατέχει ποια νομοθεσία τον υποχρεώνει    να τον διαθέτει χωρίς αποζημίωση αφενός στην υπηρεσία του και αφετέρου να τον στερεί ενδεχομένως από τα λοιπά Mέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος (π.χ. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους εκτυπωτές και τους σαρωτές, τα τυχών αναλώσιμα γραφείου, κ.λ.π.). Δεν είναι κατ΄ αναλογία ίδια περίπτωση με την διάθεση και χρήση των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτουμε εφόσον έχουμε και επιθυμούμε στην υπηρεσία μας; Αυτή τη στιγμή-εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων- οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό τον οποίο έχουν προμηθευτεί με δικά τους έξοδα και το κάνουν με προθυμία γιατί αντιλαμβάνονται το έκτακτο και ιδιαίτερο της κατάστασης, αλλά αυτό δεν πρέπει επ΄ ουδενί τρόπο να παγιωθεί.

3. Σε κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει για την τηλεργασία, να διατυπώνεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες να διαφυλάσσονται και με τεχνικούς τρόπους. Εννοείται πως πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Κατάλληλη κατάρτιση επικεντρωμένη στον ιδιαίτερο τεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεση του εργαζόμενου αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας.

4. Κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει να είναι εστιασμένη στην έκτακτη εφαρμογή της τηλεργασίας για συνθήκες πανδημιών και περιπτώσεων ειδικής ανάγκης πολιτικής προστασίας (π.χ. ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές), όπως ίσως και περιπτώσεις έκτακτες για την συγκεκριμένη Υπηρεσία (π.χ. περιόδους μετεγκατάστασης, κάποιων ειδικών συνθηκών όπως ατύχημα στις εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) και φυσικά όχι να καθιερώνει υποχρεωτική την τηλεργασία αδιακρίτως για όλες τις χρονικές περιόδους και τις καταστάσεις.

[Photo by Pierre Bamin on Unsplash]

15 May 2020
Banner