Προτροπές Κόκκαλη για ψηφιακή γεωργία-κτηνοτροφία

06 November 2017

Προτροπές Κόκκαλη για ψηφιακή γεωργία-κτηνοτροφία

«Η γεωργία και η κτηνοτροφία εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή, αποτελώντας κοινωνό των νέων εργαλείων που προσφέρονται και εκπροσωπούν τον πιο δυναμικό και πρωτοπόρο κλάδο της οικονομίας της υπαίθρου» Τα παραπάνω επεσήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης στο πλαίσιο χαιρετισμού του στο Συνέδριο με θέμα: «Οι προοπτικές της ψηφιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας», που έλαβε χώρα το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στην Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα ο κ. Κόκκαλης επεσήμανε τα εξής: «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πλέον απαραίτητο πυλώνα στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, καθώς η χώρα εισέρχεται σταθερά στην κανονικότητα καθώς και την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική στήριξη των παραγωγών και των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων αποτελεί κορυφαία κυβερνητική επιλογή και μέρος του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας.

Οι παρεμβάσεις της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι πολλές και όλες συνεργούν στη δημιουργία νέων προτύπων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους είναι μια εξέλιξη κρίσιμης σημασίας και αξίας. Το νέο πρότυπο παραγωγού περιλαμβάνει έναν κατ’ επάγγελμα αγρότη, με επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις, ικανό να χρησιμοποιήσει προς όφελός του τις νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας. Η ψηφιακή γεωργία που αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας, συνίσταται στην παροχή εργαλείων για τη βέλτιστη διαχείριση των εισροών (λιπάσματα, νερό, σπόροι, φάρμακα) ώστε χωρίς σπατάλες να ανταποκρίνεται στον κατάλληλο χρόνο, στις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας. Οι πλέον πρόσφατες μελέτες προσδιορίζουν την αγορά αυτή παγκοσμίως στα 4 δις € και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί. Μερικά από τα πιο γνωστά εργαλεία της ψηφιακής γεωργίας αποτελούν τα Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης (GPS), οι αισθητήρες στον αγρό που καταγράφουν στοιχεία όπως τη θερμοκρασία και την υγρασία, Drones τα οποία υπερίπτανται και συλλέγουν δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να προβαίνουν και σε στοχευμένες ενέργειες (π.χ. ψεκασμοί), αισθητήρες στις φάρμες των ζώων και πάνω στα ζώα, τηλεχειριζόμενες ταΐστρες, άρμεγμα από εξειδικευμένες ρομποτικές μηχανές κλπ. Ας σημειωθεί εδώ ότι με τον όρο ψηφιακή γεωργία εννοούμε μια καινοτομία η οποία υποστηρίζεται από τη «φιλοσοφία» και τη στρατηγική όλων των σύγχρονων επενδυτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.».

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι «τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής γεωργίας είναι πολλά: όπως η πληρέστερη παρακολούθηση και διαχείριση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, η ανταπόκριση στις επισιτιστικές ανάγκες ενός ολοένα αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού, η βέλτιστη απόδοση της περιορισμένης αγροτικής γης, η μείωση του κόστους καλλιέργειας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο σεβασμός στο περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία και ο σεβασμός στον καταναλωτή που αξίζει και διεκδικεί ένα προϊόν χωρίς περιττές επιβαρύνσεις από αγροχημικά».

Τελειώνοντας τον χαιρετισμό του ο Β. Κόκκαλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι οι τεχνολογίες της ψηφιακής γεωργίας εξακολουθούν να είναι σχετικά δυσπρόσιτες στους περισσότερους μεμονωμένους αγρότες. Η συλλογική οργάνωση των παραγωγών μέσω της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών, είναι ικανή μεταξύ των υπολοίπων θετικών επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα της σύγχρονης αγροτικής εκμετάλλευσης να μειώσει δραστικά το κόστος απόκτησης ψηφιακού εξοπλισµού, ούτως ώστε ο αγρότης να καταστεί κοινωνός των σύγχρονων επιτευγμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας. Η δημιουργία Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και οι συνέργειες που μπορούν να υπάρξουν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ικανά στοιχεία για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και την πραγμάτωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της υπαίθρου».

06 November 2017
Banner